TƯ VẤN NHÀ ĐẸP: www.CUNGXAYNHADEP.vn
Click tham gia thành viên Ban Quản Trị DDXD
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Facebook
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Twitter
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên G+
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Youtube
 
 
 
Cũ 05-20-2008, 01:46 AM   #1
lotus
Junior Member
 

Tham gia: May 2008
Nơi ở: B4 Tập thể Phân lân Văn Điển-Thanh Trì-Hà Nội
Số bài: 2
Thanks: 0
Được cám ơn: 0
Downloads: 215   |   Uploads: 1
Point: 0
Default Đơn giá sửa chữa

Hiện nay đơn giá sửa chữa theo QĐ 54/2001/QĐ-UBND Tp Hà nội đã hết hiệu lực.
Vậy thì sử dụng đơn giá sửa chữa nào ? Có ai biết xin chỉ giùm em với!
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
lotus vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Facebook Comments
Cũ 05-20-2008, 01:54 AM   #2
XAYNHADEP.com.vn
DDXD GROUP - TƯ VẤN KIẾN TRÚC
 
XAYNHADEP.com.vn's Avatar
 

Tham gia: Feb 2008
Nơi ở: 528/59 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P11, Q10, TPHCM
Số bài: 2,703
Thanks: 2,740
Được cám ơn: 3,484
Ảnh: 287
Downloads: 219   |   Uploads: 178
Point: 10000
Huân Chương Danh Dự
HUÂN CHƯƠNG CÔNG TRẠNG HUÂN CHƯƠNG HẠNG HAI HUÂN CHƯƠNG HẠNG TƯ HUÂN CHƯƠNG HẠNG BA CHỨNG CHỈ KS KC DDXD PRO 
Số huy chương: 5
Default UBND Thành phố Hà nội ban hành

Trích:
Nguyên văn bởi lotus View Post
Hiện nay đơn giá sửa chữa theo QĐ 54/2001/QĐ-UBND Tp Hà nội đã hết hiệu lực.
Vậy thì sử dụng đơn giá sửa chữa nào ? Có ai biết xin chỉ giùm em với!
UBND Thành phố Hà nội ban hành Quyết định bãi bỏ các tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà nội


Ngày 31/3/2008, UBND Thành phố Hà nội ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà nội.

Danh mục các tập đơn giá xây dựng công trình bãi bỏ :

- Quyết định số 54/2001/QĐ-UBND ngày 12/7/2001 về việc ban hành đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản Thành phố Hà nội.
- Quyết định số 191/2006/QĐ-UBND ngày 25/10/2006 về việc ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố Hà nội.
- Quyết định số 192/2006/QĐ-UBND ngày 25/10/2006 về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà nội - Phần xây dựng.
- Quyết định số 193/2006/QĐ-UBND ngày 25/10/2006 về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà nội - Phần khảo sát.
- Quyết định số 204/2006/QĐ-UBND ngày 21/11/2006 về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà nội - Phần lắp đặt.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.


Sở Xây dựng Hà nội

Nguồn: www.diendanxaydung.vn
__________________
[+] W W W . D I E N D A N X A Y D U N G . V N [+]
================================
NƠI HỘI TỤ CỦA NHÂN TÀI XÂY DỰNG
VP DDXD: số 2649 Phạm Thế Hiển, P7, Q8, TP HCM

Tel: (84-8) 3981 8370 - Nickname:chiase.kientruc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT
TRỤ SỞ: 528/59 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P11, Q10, TP HCM
Tel: (84-8) 39 81 8370 Hotline: 0903 813 337
[E]: để xem link ẩn [W]:để xem link ẩn
XAYNHADEP.com.vn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 05-20-2008, 01:59 AM   #3
XAYNHADEP.com.vn
DDXD GROUP - TƯ VẤN KIẾN TRÚC
 
XAYNHADEP.com.vn's Avatar
 

Tham gia: Feb 2008
Nơi ở: 528/59 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P11, Q10, TPHCM
Số bài: 2,703
Thanks: 2,740
Được cám ơn: 3,484
Ảnh: 287
Downloads: 219   |   Uploads: 178
Point: 10000
Huân Chương Danh Dự
HUÂN CHƯƠNG CÔNG TRẠNG HUÂN CHƯƠNG HẠNG HAI HUÂN CHƯƠNG HẠNG TƯ HUÂN CHƯƠNG HẠNG BA CHỨNG CHỈ KS KC DDXD PRO 
Số huy chương: 5
Default Đơn giá công tác sửa chữa

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 54/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2001


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC BAN HÀNH “ ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ”


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ- CP ngày 18/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ- CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ;
Căn cứ Công văn số 1117/BXD- VKT ngày 29/6/2001 của Bộ Xây dựng về việc ban hành đơn giá sửa chữa xây dựng cơ bản Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng- Trưởng ban đơn giá Thành phố tại Tờ trình số 685/TT- SXD ngày 2/7/2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này tập “Đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản Thành phố Hà Nội”.
Tập “Đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản Thành phố Hà Nội” là cơ sở để quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, xác định giá trị dự toán tổng dự toán -công trình sửa chữa trong xây dựng cơ bản, phục vụ công tác lập kế hoạch và xác định giá gói thầu xây lắp các công trình sửa chữa trong xây dựng cơ bản trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Điều 2: Tập đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản Thành phố Hà Nội có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/1/2001.
Điều 3: Giao Giám đốc Sở Xây dựng Hà nội chịu trách nhiệm hướng dẫn áp dụng, quản lý thực hiện và phối hợp với các Sở, Ngành liên quan nghiên cứu, giải quyết các biến động về giá, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện, trình UBND Thành phố và Bộ Xây dựng giải quyết những nội dung vượt quá thẩm quyền .
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Ngành thuộc thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các Quận, Huyện, Chủ đầu tư các công trình sửa chữa trong xây dựng cơ bản trên địa bàn Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

-


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Đỗ Hoàng ÂnNguồn: www.diendanxaydung.vn
__________________
[+] W W W . D I E N D A N X A Y D U N G . V N [+]
================================
NƠI HỘI TỤ CỦA NHÂN TÀI XÂY DỰNG
VP DDXD: số 2649 Phạm Thế Hiển, P7, Q8, TP HCM

Tel: (84-8) 3981 8370 - Nickname:chiase.kientruc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT
TRỤ SỞ: 528/59 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P11, Q10, TP HCM
Tel: (84-8) 39 81 8370 Hotline: 0903 813 337
[E]: để xem link ẩn [W]:để xem link ẩn
XAYNHADEP.com.vn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Thành viên cám ơn XAYNHADEP.com.vn vì bài này:
construction82 (04-03-2010)
Cũ 05-20-2008, 02:01 AM   #4
XAYNHADEP.com.vn
DDXD GROUP - TƯ VẤN KIẾN TRÚC
 
XAYNHADEP.com.vn's Avatar
 

Tham gia: Feb 2008
Nơi ở: 528/59 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P11, Q10, TPHCM
Số bài: 2,703
Thanks: 2,740
Được cám ơn: 3,484
Ảnh: 287
Downloads: 219   |   Uploads: 178
Point: 10000
Huân Chương Danh Dự
HUÂN CHƯƠNG CÔNG TRẠNG HUÂN CHƯƠNG HẠNG HAI HUÂN CHƯƠNG HẠNG TƯ HUÂN CHƯƠNG HẠNG BA CHỨNG CHỈ KS KC DDXD PRO 
Số huy chương: 5
Default

Ngày 31/3/2008 UBND TP. Hà Nội ra Quyết định số 16/QD-UBND về việc bãi bỏ các tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội,
và ban hành Quyết định 17/2008/QD-UBND về việc công bố định múc dự toán xây dựng công trình thành phố Hà Nội - phần xây dựng; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Đề nghị quý khách hàng liên hệ với Công ty ZF (ZEROFIRST) để cập nhật.

Bạn có thể tham khảo để xem link ẩn .

Nguồn: www.diendanxaydung.vn
__________________
[+] W W W . D I E N D A N X A Y D U N G . V N [+]
================================
NƠI HỘI TỤ CỦA NHÂN TÀI XÂY DỰNG
VP DDXD: số 2649 Phạm Thế Hiển, P7, Q8, TP HCM

Tel: (84-8) 3981 8370 - Nickname:chiase.kientruc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT
TRỤ SỞ: 528/59 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P11, Q10, TP HCM
Tel: (84-8) 39 81 8370 Hotline: 0903 813 337
[E]: để xem link ẩn [W]:để xem link ẩn
XAYNHADEP.com.vn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Thành viên cám ơn XAYNHADEP.com.vn vì bài này:
construction82 (04-03-2010)
Cũ 08-21-2008, 11:40 AM   #5
kho qua
Junior Member
 

Tham gia: Jun 2008
Nơi ở: 206A- Trần Duy Hưng
Số bài: 1
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Downloads: 10   |   Uploads: 0
Point: 0
Default

Phải làm thế nào bây giờ khi đơn giá sửa chữa mới chưa có mà đơn giá sửa chữa cũ đã hết hiệu lực hả các bác ơi! Giúp em với huhu
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
kho qua vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Thành viên cám ơn kho qua vì bài này:
construction82 (04-03-2010)

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn không có quyền đăng chủ đề mới
Bạn không có quyền đăng trả lời bài
Bạn không có quyền đính kèm files
Bạn không có quyền sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các bài viết có nội dung tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên Mục Trả lời Bài mới nhất
Chọn màu sắc theo mệnh gia chủ Phoenix 2.Mẫu tham khảo 1 07-14-2008 12:15 PM
Quảng Ngãi: Sập giàn giáo làm hai người chết forever Tin trong ngành 0 01-22-2008 12:16 PM
BT Mai Ái Trực: Sẽ hạn chế được "sốt" giá nhà đất duongnam Tin tức địa ốc 0 12-16-2007 05:07 PM


MENU
LIÊN HỆ QUẢNG BÁ

Chào mừng bạn tham gia thảo luận group facebook!
Doanh nghiệp VÀNG tin cậy trên DDXD!
www.ANCUONG.com - NHÀ CUNG CẤP GỖ TRANG TRÍ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM!
www.BMBSTEEL.com.vn - NHÀ THẦU THI CÔNG THÉP TIỀN CHẾ UY TÍN CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU!
 www.CUNGXAYNHADEP.vn - TRUNG TÂM TƯ VẤN XÂY NHÀ ĐẸP HÀNG ĐẦU!
www.COSACO.com.vn - NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM!
Đơn vị THANG MÁY tiên phong trong cộng đồng xây dựng DDXD!
Chuyên gia xử lý chống thấm các công trình chất lượng!
www.GEN.vn - Cung cấp giải pháp tin học hàng đầu về quản lý quan hệ khách hàng!
 www.KHOXAYDUNG.VN -  THÔNG TIN MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG!
 www.DIENDANDIAOC.vn - THÔNG TIN NHÀ ĐẤT!
Đơn vị thiết kế website chuyên nghiệp
Tìm đối tác SẮT THÉP trên DDXD
Tìm đối tác BÊ TÔNG trên DDXD
Tìm đối tác TÔN THÉP trên DDXD
Tìm đối tác PHỤ GIA XÂY DỰNG trên DDXD
Tìm đối tác THIẾT BỊ XÂY DỰNG trên DDXD
Tìm đối tác MÁY MÓC XÂY DỰNG trên DDXD
Tìm đối tác THIẾT BỊ ĐIỆN trên DDXD
Tìm đối tác THIẾT BỊ NƯỚC trên DDXD
Tìm đối tác SƠN trên DDXD
Tìm đối tác GACH trên DDXD
Tìm đối tác CỬA NHÔM - NHỰA uPVC trên DDXD
Tìm đối tác TRẦN THẠCH CAO trên DDXD
Tìm đối tác RÈM & GIẤY DÁN TƯỜNG trên DDXD
Tìm đối tác BẾP trên DDXD

Powered by: vBulletin v3.8.4 & Copyright © 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2007-2016 DDXDVN & Tài trợ bởi www.CUNGXAYNHADEP.vn
Số ÐKKD: 4102071288 - Hỗ trợ pháp lý DDXĐVN bởi: Viet Cons Co.,Ltd
Người đại diện theo pháp luật: Ông Duong Quang (Administrator)
Hotline Administrator: 0903813337 - Email: duongquang@ddxd.vn
Quản lý DDXDVN: Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt
DDXDVN : Được duy trì và phát triển bởi thành viên
Văn phòng : 2649 Phạm Thế Hiến, P7, Q8, TP HCM
Tel:(08) 3981 8370 Fax:(08) 3981 8372 L.hệ: Tài trợ
E-mail : support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn
Quản lý Media : Cty TNHH Tìm Kiếm Màu Xám
Liên hệ : Hợp tác tài trợ, quảng bá Media
Văn phòng : 102D Lê Thị Riêng, Q1, TP HCM
Tel:(08) 3981 8370 Fax:(08) 3981 8372
Email: support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn