TƯ VẤN NHÀ ĐẸP: www.CUNGXAYNHADEP.vn
Click tham gia thành viên Ban Quản Trị DDXD
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Facebook
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Twitter
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên G+
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Youtube
 
 
 
Cũ 04-18-2010, 12:12 AM   #1
hacoi
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Dec 2008
Nơi ở: ă ffe3
Số bài: 23
Thanks: 0
Được cám ơn: 2
Downloads: 79   |   Uploads: 0
Send a message via MSN to hacoi
Point: 0
Default Lựa chọn chiến lược giá tranh thầu

Em có đọc 1 tài liệu có phần Lùa chän chiÕn l­îc gi¸ tranh thÇu,trong đo' co' viết:
ChiÕn l­uợc gi¸ thÊp
Doanh nghiÖp lu«n lu«n ®Æt gi¸ dù thÇu thÊp h¬n so víi c¸c ®èi thñ cËnh tranh. Cã hai h­íng ®Þnh gi¸ thÊp :
- §Þnh gi¸ thÊp trong kho¶ng thêi gian dµi h¹n (chiÕn l­îc hÊp dÉn vÒ gi¸). ViÖc theo ®uæi chiÕn l­îc nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc tèt cã chi phÝ thÊp nhÊt nhÊt nh­ng chÊt l­îng kh«ng ®­îc thua kÐm ®èi thñ c¹nh tranh. Tõ ®ã doanh nghiÖp ph¶i t×m quy m« s¶n xuÊt tèi ­u ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt cho m×nh.
- §Þnh gi¸ thÊp trong kho¶ng thêi gian ng¾n: Môc ®Ých nh»m chiÕm lÜnh thÞ tr­êng sau ®ã n©ng dÇn gi¸ b¸n lªn nh»m môc ®Ých th¾ng thÇu trong cuéc ®Êu thÇu. Khi theo ®uæi chiÕn l­îc nµy doanh nghiÖp cÇn chó ý n¾m v÷ng chi phÝ thÊp nhÊt mµ m×nh cã thÓ ®¹t ®­îc nh­ viÖc sö dông c«ng nghÖ cã møc chi phÝ rÎ hoÆc nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ chi phÝ nh©n c«ng thÊp nh­ng kh«ng thÊp h¬n so víi yªu cÇu kü thuËt.
Cai' em ko hiểu ở đay là làm sao có thể có kiểu trong hs dự thầu đưa 1 giá,nhưng sau khi trúng thầu rồi,thì lại tăng giá lên được. Ai có ý kiến tham gia góp ý giúp em hiểu vấn đề với.

Nguồn: www.diendanxaydung.vn
hacoi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Facebook Comments
Cũ 04-19-2010, 11:13 AM   #2
tu27
Consultant - Cố Vấn
 
tu27's Avatar
 

Tham gia: May 2008
Nơi ở: TP.HCM
Số bài: 165
Thanks: 359
Được cám ơn: 395
Ảnh: 5
Downloads: 102   |   Uploads: 0
Send a message via Yahoo to tu27
Point: 9660
Huân Chương Danh Dự
Default

Trích:
Nguyên văn bởi hacoi View Post
Em có đọc 1 tài liệu có phần Lùa chän chiÕn l­îc gi¸ tranh thÇu,trong đo' co' viết:
ChiÕn l­uợc gi¸ thÊp
Doanh nghiÖp lu«n lu«n ®Æt gi¸ dù thÇu thÊp h¬n so víi c¸c ®èi thñ cËnh tranh. Cã hai h­íng ®Þnh gi¸ thÊp :
- §Þnh gi¸ thÊp trong kho¶ng thêi gian dµi h¹n (chiÕn l­îc hÊp dÉn vÒ gi¸). ViÖc theo ®uæi chiÕn l­îc nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc tèt cã chi phÝ thÊp nhÊt nhÊt nh­ng chÊt l­îng kh«ng ®­îc thua kÐm ®èi thñ c¹nh tranh. Tõ ®ã doanh nghiÖp ph¶i t×m quy m« s¶n xuÊt tèi ­u ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt cho m×nh.
- §Þnh gi¸ thÊp trong kho¶ng thêi gian ng¾n: Môc ®Ých nh»m chiÕm lÜnh thÞ tr­êng sau ®ã n©ng dÇn gi¸ b¸n lªn nh»m môc ®Ých th¾ng thÇu trong cuéc ®Êu thÇu. Khi theo ®uæi chiÕn l­îc nµy doanh nghiÖp cÇn chó ý n¾m v÷ng chi phÝ thÊp nhÊt mµ m×nh cã thÓ ®¹t ®­îc nh­ viÖc sö dông c«ng nghÖ cã møc chi phÝ rÎ hoÆc nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ chi phÝ nh©n c«ng thÊp nh­ng kh«ng thÊp h¬n so víi yªu cÇu kü thuËt.
Cai' em ko hiểu ở đay là làm sao có thể có kiểu trong hs dự thầu đưa 1 giá,nhưng sau khi trúng thầu rồi,thì lại tăng giá lên được. Ai có ý kiến tham gia góp ý giúp em hiểu vấn đề với.
Bạn share tai liệu lên cho anh em dễ trao đổi hơn.
Tôi tạm hiểu
Doanh nghiệp luôn luôn đặt giá dự thầu thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Có hai hướng định giá thấp
Bạn đấu thầu bỏ giá sản xuất sản phẩm A,
- hiện tại bạn sản xuất bán có lời giá 10 đồng.
- nhưng bạn biết giá bỏ thầu bên kia là 9 đồng.
- vậy bạn phải bỏ <= 9 đồng.
Vậy với phương án bỏ <= 9 đồng bạn có 2 định hướng
1. Định giá thấp trong khoảng thời gian dài hạn (chiến l­ược hấp dẫn về giá). Việc theo đuổi chiến l­ược này đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức tốt có chi phí thấp nhất nhất nh­ưng chất lượng không đ­ược thua kém đối thủ cạnh tranh. Từ đó doanh nghiệp phải tìm quy mô sản xuất tối ­ưu phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật cho mình. Ví dụ bạn tính bạn thay đổi cải cách quy mô tổ chức để rồi có thể bỏ 8 đồng trong thời gian dài vẫn lợi nhuận. Đây là bài toán lớn nhiều nhiều việc phải làm và cân nhắc. Nếu thuận lợi thì sẻ rất chắc chắn, tạo thương hiệu và ổn định trong thời gian dài. Nhưng nếu tính toán sai thi kéo theo thì biến động sẻ rất lớn và đi theo cả quy mô công ty bạn.
2. Định giá thấp trong khoảng thời gian ngắn: Mục đích nhằm chiếm lĩnh thị tr­ường. Tức là bạn chưa thay đổi quy mô sản xuất chấp nhận đang 10 đồng hạ xuống 8 đồng (lời ít hoặc huề vốn để trúng thầu) nhằm mục đích thắng thầu trong cuộc đấu thầu sau đó nâng dần giá bán lên do sự cân đối, lèo lái của mình hoặc có thể lúc này mới chuyển về định hướng 1. Định hướng này đầu tiên bạn nhanh chóng có giá thắng thầu, tuy thuộc vào độ tinh xảo thương trường của bạn để bạn lèo lái hướng sản xuất cho công ty ít biến động nhất. Nhưng với cách làm này nếu bạn hạ giá trúng thầu rồi bạn không có cách nào để lèo lái đưa giá lên cao hoặc không thể hạ giá sản xuất xuống thì bạn sẻ bị cắt hợp đồng … mất uy tín thương hiệu…..
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
tu27 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Thành viên cám ơn tu27 vì bài này:
HOANGACSC (04-19-2010)
Cũ 07-19-2011, 11:45 AM   #3
khongthequen_2504
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Apr 2010
Nơi ở: HÀ NỘI
Số bài: 2
Thanks: 5
Được cám ơn: 0
Downloads: 45   |   Uploads: 0
Point: 54
Default

Bài này rất hay và bổ ích
Nhưng bạn up bị lỗi font mất rùi
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
khongthequen_2504 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 07-20-2011, 03:26 PM   #4
Mr Winter
V.I.P - Khách quý
 
Mr Winter's Avatar
 

Tham gia: Jan 2011
Nơi ở: Hà Nội
Số bài: 135
Thanks: 47
Được cám ơn: 79
Downloads: 0   |   Uploads: 9
Point: 1500
Default

Trả lời cho thắc mắc của bạn là về lý thuyết thì trong một gói thầu sau khi đấu thầu sẽ không tăng giá lên được.

Còn chiến lược định giá thấp thì người ta áp dụng cho doanh nghiệp trong ngắn hạn hoặc dài hạn, không áp dụng cho từng dự án hay gói thầu cụ thể nào. Trong từng gói thầu người ta sẽ xem xét giảm giá gói thầu ấy trong điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Ví dụ doanh nghiệp đang thiếu việc làm, hiện đang dư thừa khoảng 300 nhân lực thì họ phải giảm giá đến mức thấp nhất để trúng thầu, có thể họ không có lãi nhưng họ giữ được nhân công có chất lượng của họ, để phục vụ cho kế hoạch phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nếu trúng thầu họ sẽ sử dụng các máy móc thiết bị, nhà xưởng, văn phòng...etc mà nếu không trúng thầu họ vẫn phải trả các chi phí như: tiền thuê, khấu hao, trả lãi vay... Cái này lý thuyết kinh tế gọi là chi phí cố định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quản lý kinh tế người ta có khái niệm lỗ kế toán nhưng thực tế là doanh nghiệp vẫn không lỗ thực sự (giải thích vấn đề này hơi dài dòng, hôm nào có thời gian tôi sẽ trao đổi sâu hơn về vấn đề này).

Thật sự đây là một đề tài hay, nhưng để hiểu rõ hơn về đề tài này chắc là phải tham dự một khóa học về quản trị hoặc quản trị chiến lược mới có thể hiểu thấu đáo được.
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
__________________
Tiền không quan trọng, quan trọng là bao nhiêu tiền.
Mr Winter vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn không có quyền đăng chủ đề mới
Bạn không có quyền đăng trả lời bài
Bạn không có quyền đính kèm files
Bạn không có quyền sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các bài viết có nội dung tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên Mục Trả lời Bài mới nhất
Bảo tàng chiến tranh đế quốc kts.ddxd Thế giới bốn phương - The four corners of the earth 0 03-22-2010 06:24 AM
Những chiếc thuyền buồm xưa qua tranh vẽ oitroi Thư viện ảnh 0 05-08-2009 05:18 PM
[Tin Tức]: 01/05 Tranh chấp hợp đồng làm chậm tiến độ phát nước hoangxuanquy Tin trong ngành 0 05-01-2009 07:18 AM
Làm phim chiến tranh để nghĩ về hòa bình oitroi Góc thư giãn 0 04-30-2009 08:29 PM


MENU
LIÊN HỆ QUẢNG BÁ

Chào mừng bạn tham gia thảo luận group facebook!
Doanh nghiệp VÀNG tin cậy trên DDXD!
www.ANCUONG.com - NHÀ CUNG CẤP GỖ TRANG TRÍ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM!
www.BMBSTEEL.com.vn - NHÀ THẦU THI CÔNG THÉP TIỀN CHẾ UY TÍN CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU!
 www.CUNGXAYNHADEP.vn - TRUNG TÂM TƯ VẤN XÂY NHÀ ĐẸP HÀNG ĐẦU!
www.COSACO.com.vn - NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM!
Đơn vị THANG MÁY tiên phong trong cộng đồng xây dựng DDXD!
Chuyên gia xử lý chống thấm các công trình chất lượng!
www.GEN.vn - Cung cấp giải pháp tin học hàng đầu về quản lý quan hệ khách hàng!
 www.KHOXAYDUNG.VN -  THÔNG TIN MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG!
 www.DIENDANDIAOC.vn - THÔNG TIN NHÀ ĐẤT!
Đơn vị thiết kế website chuyên nghiệp
Tìm đối tác SẮT THÉP trên DDXD
Tìm đối tác BÊ TÔNG trên DDXD
Tìm đối tác TÔN THÉP trên DDXD
Tìm đối tác PHỤ GIA XÂY DỰNG trên DDXD
Tìm đối tác THIẾT BỊ XÂY DỰNG trên DDXD
Tìm đối tác MÁY MÓC XÂY DỰNG trên DDXD
Tìm đối tác THIẾT BỊ ĐIỆN trên DDXD
Tìm đối tác THIẾT BỊ NƯỚC trên DDXD
Tìm đối tác SƠN trên DDXD
Tìm đối tác GACH trên DDXD
Tìm đối tác CỬA NHÔM - NHỰA uPVC trên DDXD
Tìm đối tác TRẦN THẠCH CAO trên DDXD
Tìm đối tác RÈM & GIẤY DÁN TƯỜNG trên DDXD
Tìm đối tác BẾP trên DDXD

Powered by: vBulletin v3.8.4 & Copyright © 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2007-2016 DDXDVN & Tài trợ bởi www.CUNGXAYNHADEP.vn
Số ÐKKD: 4102071288 - Hỗ trợ pháp lý DDXĐVN bởi: Viet Cons Co.,Ltd
Người đại diện theo pháp luật: Ông Duong Quang (Administrator)
Hotline Administrator: 0903813337 - Email: duongquang@ddxd.vn
Quản lý DDXDVN: Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt
DDXDVN : Được duy trì và phát triển bởi thành viên
Văn phòng : 2649 Phạm Thế Hiến, P7, Q8, TP HCM
Tel:(08) 3981 8370 Fax:(08) 3981 8372 L.hệ: Tài trợ
E-mail : support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn
Quản lý Media : Cty TNHH Tìm Kiếm Màu Xám
Liên hệ : Hợp tác tài trợ, quảng bá Media
Văn phòng : 102D Lê Thị Riêng, Q1, TP HCM
Tel:(08) 3981 8370 Fax:(08) 3981 8372
Email: support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn