PDA

View Full Version : Máy Bơm Hải Dương


vophongmai
01-07-2008, 03:49 AM
Mời mọi người tham khảo các máy bơm sau cho công việc của mình

Thông tin chi tiêt và liên hệ ([Only registered and activated users can see links]) (công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương)


1- Bơm nước kiểu ly tâm 1 cấp trục ngang:
Hoiontal, single stage centrifugal water pumps.
[Only registered and activated users can see links]

Loại vỏ có chân đế
Casing type having foot

[Only registered and activated users can see links]

Loại gối đỡ có chân đế
Bearing housing type having foot (hanging casing)


* Thông số kỹ thuật - Speciffications: Lưu lượng Q từ 5 đến 550 m3/h _ Capacity Q: 5 [Only registered and activated users can see links] m3/h
Cột áp H từ 4 đến 140 m. _ Head H 4 [Only registered and activated users can see links] m
* Công dụng: Phục vụ công nghiệp, nông- lâm- ngư- nghiệp, cấp nước cho khu dân cư...
Uses: for serving in industry, forestry, pisciculture, supplying water to population's area...[Only registered and activated users can see links]
Loại bơm liền trục động cơ
Pump is directly assembled with motor shaft


*Thông số kỹ thuật _ Speciffications:
Lưu lượng Q từ 5 đến 40 m3/h
Capacity Q: 5 to 40 m3/h
Cột áp H từ 25 đến 35 m.
Head H 25 to 35 m
Công dụng: Phục vụ công nghiệp, cấp nước cho khu dân cư...
Uses: for serving in industy, supplying water to population's area...


2.Bơm nước kiểu hỗn lưu:
Mixed flow water pumps
[Only registered and activated users can see links]
Bơm nước kiểu hỗn lưu

Thông số kỹ thuật _ Speciffications:
Lưu lượng Q từ 150 đến 1500 m3/h
Capacity Q: 150 [Only registered and activated users can see links] m3/h
Cột áp H từ 3 đến 15 m.
Head H 3 [Only registered and activated users can see links] m
Công dụng: Tưới tiêu nước trong nông nghiệp, thuỷ lợi...
Uses: for watering and draining in agriculture, irrigation...
.[Only registered and activated users can see links]
Bơm nước kiểu trục đứng

3- Bơm nước kiểu trục đứng:
Vertical axial flow water pumps.
Thông số kỹ thuật _ Speciffications:
Lưu lượng Q từ 600 đến 12000 m3/h
Capacity Q: 600 [Only registered and activated users can see links] m3/h
Cột áp H từ 1,7 đến 12,5 m.
Head H: 1,7 [Only registered and activated users can see links] m.
Công dụng: Tưới tiêu nước trong nông nghiệp, thuỷ lợi
Uses: for watering and draining in agriculture, irrigation...
.
Dịch vụ
1. Lắp đặt và hướng dẫn lắp đặt các thiết bị máy bơm
2. Sửa chữa vào bảo dưỡng thiết bị trạm bơm.
3. Cung cấp phụ tùng thay thế và sửa chữa.
4. Xây dựng nhà trạm bơm và các công trình thuỷ lợi.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
1- Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật về máy bơm, van nước, quạt công nghiệp, tuốc bin nước đảm bảo chất lượng, tiến độ giao hàng với giá cả hợp lý nhằm đáp ứng thoả mãn nhu cầu của khách hàng.
2- Thực hiện chính sách quan tâm tới khách hàng, trợ giúp việc tư vấn lựa chọn, vận chuyển, lắp đặt và bảo trì sản phẩm.
Để đạt được cam kết trên Công ty tiến hành:
Duy trì thực hiện Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để mọi nhân viên đều thấu hiểu chính sách chất lượng, nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân, phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ .
Liên tục cải tiến Hệ thống QLCL, đầu tư hiện đại hoá sản xuất; chú trọng đào tạo để mọi nhân viên có đủ năng lực thực hiện có chất lượng công việc được giao.
Cộng tác chặt chẽ với khách hàng, không ngừng nghiên cứu phát triển để cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Lựa chọn các nhà cung cấp để việc mua vật tư đảm bảo chất lượng và giá cả.
Dự đoán trước và lập kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, tài chính để sản phẩm đạt thông số kỹ thuật, đúng tiến độ với chi phí sản xuất hợp lý. CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG
Với nhận thức:
Môi trường là trung tâm của những mối quan tâm về sự phát triển bền vững của Công ty và các bên quan tâm; Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải dương cam kết:
Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không gây tác động xấu tới môi trường Công ty và các bên hữu quan
Để thực hiện cam kết trên, Công ty sẽ:
Thiết lập, áp dụng và duy trì Hệ thống Quản lý Môi trường phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:1996 và thực tế của Công ty.
Tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường liên quan đến các hoạt động của Công ty.
Liên tục cải tiến quản lý nhằm giảm thiểu việc phát sinh chất thải, ô nhiễm.
Có sẵn các văn bản, tổ chức tuyên truyền để tất cả CBCNV hiểu chính sách, các mục tiêu, chỉ tiêu môi trường của Công ty, tự giác và nghiêm chỉnh thực hiện các qui định về Quản lý Môi trường. Chính sách môi trường cũng được công bố rộng rãi để các bên quan tâm biết.
Tạo nguồn lực hợp lý, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân và các đơn vị; thực hiện việc giám sát, đánh giá thường xuyên, cải tiến liên tục để Hệ thống Quản lý Môi trường ngày càng có hiệu quả.

vophongmai
01-07-2008, 03:50 AM
4- Bơm nước kiểu ly tâm hút hai phía
Double suction volute centrifugal water pumps.
Thông số kỹ thuật - Speciffications:
Q=200 - 1000 m3/h
H=10 - 80 m.
Công dụng: cấp nước ở các nhà máy nước, thoát nước trong khai thác mỏ...
Uses: for suppying the water to factory and draining water in the explotation of mines...
5- Bơm nước kiểu ly tâm nhiều cấp trục ngang Horizontal multi-stage centrifugal water pumps.
[Only registered and activated users can see links]
Bơm nước kiểu ly tâm nhiều cấp trục ngang
.
* Thông số kỹ thuật - Speciffications:
Q=5 - 150 m3/h
H=100 - 350 m.
.* Công dụng: dùng trong công nghiệp, cấp nước cho các nồi hơi và các công nghệ cần áp lực cao.
Uses: for serving in industry, suppying the water to boiler and the technologies needing high pressure.
[Only registered and activated users can see links]
Bơm nước kiểu ly tâm nhiều cấp trục đứng
.6- Bơm nước kiểu ly tâm nhiều cấp trục đứng
Vertical multi-stage centrifugal water pumps.
Thông số kỹ thuật-Speciffications:
Q=30 - 200 m3/h
H=12-85 m.
Công dụng: dùng bơm nước giếng trong khai thác nước ngầm.
Uses: for pumping water from the well in the explotation of under ground water.

vophongmai
01-07-2008, 03:52 AM
7- Bơm nước giếng trục ngang Horizontal well water pumps.
Thông số kỹ thuật-Speciffications:
Q=5 - 20 m3/h
H=40-75 m.
Công dụng: dùng bơm nước giếng các nơi có độ sâu hút lớn
Uses: for pumping water from the wells with big suction depth.
..
[Only registered and activated users can see links]
Bơm nước kiểu ly tâm tự hút
8- Bơm nước kiểu ly tâm tự hút
Self priming centrifugal water pumps
Thông số kỹ thuật - Speciffications:
Q= 20 - 100 m3/h
H=10 - 40 m.
Công dụng: dùng bơm nước ở các công trình xây dựng
Uses: for pumping water in construction site.
[Only registered and activated users can see links]
Bơm nước mặn
9- Bơm nước mặn Sea water pumps
Thông số kỹ thuật - Speciffications:
Q= 50 - 160 m3/h
H=13 - 45 m.
Công dụng: dùng cho tàu biển, các âu và hải cảng.
Uses: for vessels, shipyards, ports.
.
.

vophongmai
01-07-2008, 03:53 AM
[Only registered and activated users can see links]
Kiểu bơm ly tâm công son
10- Bơm dung dịch đường, thực phẩm Sugar and foodstuff liquid pumps
a- Kiểu bơm ly tâm công son:
Thông số kỹ thuật - Speciffications:
Q= 5 - 1000 m3/h
H= 5-70 m.
.
[Only registered and activated users can see links]
Kiểu bơm ly tâm hút dọc trục
.
b- Kiểu bơm ly tâm hút dọc trục
Shaft along suction centrifugal pumps
Thông số kỹ thuật - Specifications:
Q= 50 - 250 m3/h
H=15 - 80 m.
.
11- Bơm chất sệt: Nước lẫn bùn - Cát sỏi - Quặng - Nước thải Mixtrue pumps: water mixed with mud, sand, gravel, dusty water
[Only registered and activated users can see links]
Kiểu bơm ly tâm trục ngang
a- Kiểu bơm ly tâm trục ngangModel of horizontal centrifugal pumps
Thông số kỹ thuật - Speciffications:
Q= 10 - 800 m3/h
H= 15-55 m.
.
.
..
[Only registered and activated users can see links]
Kiểu bơm ly tâm trục đứng
..
b- Kiểu bơm ly tâm trục đứng Model of vertical centrifugal pumps
Thông số kỹ thuật - Specifications:
Q= 20 - 100 m3/h
H= 5-30 m.
.
.
..
.
[Only registered and activated users can see links]
Bơm dung dịch hoá chất
12- Bơm dung dịch hoá chất Chemical solution pumps
Thông số kỹ thuật - Speciffications:
Q= 10 - 30 m3/h
H= 20 - 60 m.
Công dụng: dùng trong công nghiệp hoá thực phẩm.
Uses: in chemical and foodstuff industry.
.
[Only registered and activated users can see links]
Bơm chân không
13- Bơm chân không Vacuum pumps
Thông số kỹ thuật - Speciffications:
Q= 29 - 1800 m3/h
H= 510 - 680 mmHg.
(67 - 89,5 %)
Công dụng: Tạo chân không trong công nghệ sản xuất đường, giấy, tấm lợp, thay mồi bơm nước công nghiệp hoá thực phẩm
Uses: for making vacuum in producing sugar, foodstuffs, paper, roofing sheets, in pump priming.

vophongmai
01-07-2008, 03:53 AM
14- Van chặn: Kiểu van nêm, van côn, van cầu, van góc
[Only registered and activated users can see links]
Van chặn
Gate valves: Wedge type valves, cone valves, globe valves, angle valves
Thông số kỹ thuật-Speciffications:
Dy= 50 - 600 mm
Py= 600.000 N/m3
Công dụng: Điều tiết nước trong đường ống.
Uses: Adjusting the flow in the pipes.
.

[Only registered and activated users can see links]
Van một chiều
15- Van một chiều Check valves
Thông số kỹ thuật - Speciffications:
Dy= 50 - 400 mm
Py= 1000.000 N/m3
Công dụng: Dùng trong đường ống cho nước đi theo một chiều
Uses: Serve in the pipe with single direction flow.
16- Quạt ly tâm Centrifugal fans
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Thông số kỹ thuật - Speciffications:
Q= 500 - 8000 m3/h
H= 35-2000 m.
Công dụng: Dùng trong nhà xưởng, các dây chuyền sản xuất công nghiệp, lò nấu luyện kim loại, sản xuất phân lân, gạch ngói, hút bụi, hút hơi độc...
Uses: for work shops, industrial production, brick and tile production, dust and poisonous air absorption...
[Only registered and activated users can see links]
Quạt hướng trục
17- Quạt hướng trục Axial fans
Thông số kỹ thuật - Speciffications:
Q= 5000 - 7000 m3/h
H= 12-40 mm H20.
Công dụng: Thông gió trong nhà xưởng, trạm bơm.
Uses: for circulating air in work shops, pumping stations.
. .
[Only registered and activated users can see links] . 18. Quạt thể tích Capacity fans
Thông số kỹ thuật-Speciffications:
Q= 750 - 12000 m3/h
H= 1700-10.000 mm H20.
.
Công dụng: Dùng cho lò xi mǎng, lò nung vật liệu, sục bể nhà máy nước...
Uses: for vertical cement kiln, material mint and stiring tanks in the water - supply factory...