PDA

View Full Version : Tcvn 2737-1990


nghipro_nuce
10-06-2008, 10:05 PM
bác nào có cho em xin,tim hoài ma chẳng thấy:holiday:

vophongmai
10-06-2008, 10:27 PM
Tiêu chuẩn này hiện đã hết hiệu lực, bạn có thể xem thông tim thêm trong link sau:
[Only registered and activated users can see links]

Hiện tại được thay thế bằng TC2737-1995 bạn có thể dễ dàng tìm kiếm.
[Only registered and activated users can see links]

Thân

trangiabuild
10-06-2008, 11:03 PM
Mình còn có cả dự thảo TCXDVN thay thế cho TCVN 2737 : 1995, do GS. TSKH Nguyễn Đăng Bích cùng TS. Nguyễn Võ Thông thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng làm chủ đề tài, nghiệm thu xếp loại Khá vào 10/2006 (Nhưng không hiểu sao đến giờ chưa ban hành:exclaim:)
Link: [Only registered and activated users can see links]
Dự thảo này thực hiện nhằm đồng bộ với các tiêu chuẩn hiện hành, trong đó có tiêu chuẩn Kết cấu thép TCXDVN 338:2005 và tiêu chuẩn Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép TCXDVN 356:2005. Dự thảo đã thay đổi bản đồ phân vùng áp lực gió và những bảng giá trị có liên quan trên cơ sở cập nhật số liệu vận tốc gió đến năm 2000, một số trạm đến năm 2002. Ngoài ra, nhóm tác giả còn xây dựng bản đồ phân vùng áp lực gió mới trên lãnh thổ Việt Nam. Cụ thể như sau:
- Thay đổi bản đồ phân vùng áp lực gió lãnh thổ Việt Nam, phụ lục D
- Thay đổi phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính, phụ lục E
- Thay đổi áp lực gió cho các trạm quan trắc khí tượng vùng núi và hải đảo, phụ lục F
- Thay đổi hệ số điều chỉnh tải trọng gió với thời gian sử dụng giải định khác nhau của công trình, bảng 12.
- Bổ sung kích động xoáy và các dạng mất ổn định khí động khác, phụ lục H.
- Bổ sung điều 6.12.1.

kts.hattieu
10-07-2008, 01:56 AM
Nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn "Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế"

Ngày 06/10/2006, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn "Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế" do GS.TSKH Nguyễn Đăng Bích cùng TS. Nguyễn Võ Thông thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng làm chủ nhiệm đề tài.

Dự thảo tiêu chuẩn này được thực hiện dựa trên việc soát xét tiêu chuẩn TCVN 2737 - 1995. Trong tiêu chuẩn TCVN 2737 - 1995, số liệu gió để xây dựng bản đồ phân vùng áp lực gió được thu thập, xử lý đến năm 1990. Hiện nay, số liệu gió đã có thể thu thập xử lý đến năm 2000, có chuỗi số liệu có thể thu thập xử lý đến năm 2002, nghĩa là chuỗi số liệu được kéo dài từ 10 đến 12 năm. Phương pháp luận xây dựng bản đồ phân vùng áp lực gió có tính đến ảnh hưởng của bão đã được cập nhật. Ngoài ra, số liệu về xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông đã có điều kiện thu thập thêm. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành xây dựng cũng như yêu cầu của các nhà tư vấn thiết kế, việc sửa đổi và bổ sung tiêu chuẩn TCVN 2737 - 1995 là hết sức cần thiết. Dự thảo này đã cập nhật được những thông tin mới phù hợp với thực tế hiện nay.
Dự thảo tiêu chuẩn "Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế" được thực hiện nhằm bảo đảm sự đồng bộ với các tiêu chuẩn hiện hành, trong đó có tiêu chuẩn Kết cấu thép TCXDVN 338:2005 và tiêu chuẩn Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép TCXDVN 356:2005.
Trong Dự thảo tiêu chuẩn "Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế", nhóm tác giả đã thay đổi bản đồ phân vùng áp lực gió và những bảng giá trị có liên quan trên cơ sở cập nhật số liệu vận tốc gió đến năm 2000, một số trạm đến năm 2002. Ngoài ra, nhóm tác giả còn xây dựng bản đồ phân vùng áp lực gió mới trên lãnh thổ Việt Nam. Cụ thể như sau:
- Thay đổi bản đồ phân vùng áp lực gió lãnh thổ Việt Nam, phụ lục D
- Thay đổi phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính, phụ lục E
- Thay đổi áp lực gió cho các trạm quan trắc khí tượng vùng núi và hải đảo, phụ lục F
- Thay đổi hệ số điều chỉnh tải trọng gió với thời gian sử dụng giải định khác nhau của công trình, bảng 12.
- Bổ sung kích động xoáy và các dạng mất ổn định khí động khác, phụ lục H.
- Bổ sung điều 6.12.1.
Phạm vi áp dụng của dự thảo tiêu chuẩn này vẫn được giữ nguyên như tiêu chuẩn TCVN 2737-1995.
Sau một thời gian thu thập và phân tích, nhóm tác giả đã đưa ra được các số liệu cụ thể và sửa đổi bản đồ phân vùng áp lực gió tại Việt Nam. Với kết quả này, dự thảo tiêu chuẩn "Tải trọng và Tác động - Tiêu chuẩn thiết kế" được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và xếp loại Khá.

Nguồn: moc.gov.vn