PDA

View Full Version : Cách tính chi phí thẩm tra, kiểm toán khi quyết toán công trình


phanvandai
07-16-2008, 10:08 AM
Các anh chị cho em hỏi khi lập tổng mức đầu tư ta có đưa chi phí thẩm tra, kiểm toán công trình vào không. Hay sau này ta tính theo thông tư 33 của BTC (nguồn trích lấy từ nguồn dự phòng?).

forever
07-16-2008, 02:32 PM
Các anh chị cho em hỏi khi lập tổng mức đầu tư ta có đưa chi phí thẩm tra, kiểm toán công trình vào không. Hay sau này ta tính theo thông tư 33 của BTC (nguồn trích lấy từ nguồn dự phòng?).

Khi tính dự toán người ta phải tính chi phí thẩm tra quyết toán và chi phí kiểm toán trong tổng mức đầu tư!

Không được tính vào dự phòng như bạn nói đâu!
Chi phí dự phòng dự phòng được quy định tại thông tư 05/2007/TT-BXD bạn có thể tham khảo thêm nhé!

luongvancanh
07-21-2008, 10:03 AM
Các anh chị cho em hỏi khi lập tổng mức đầu tư ta có đưa chi phí thẩm tra, kiểm toán công trình vào không. Hay sau này ta tính theo thông tư 33 của BTC (nguồn trích lấy từ nguồn dự phòng?).

Chào các bạn.
Câu hỏi này tôi cũng gặp nhiều khi đi dạy các lớp kỹ sư định giá ở tỉnh. Sẵn đây tôi xin trả lời cho các bạn, giúp các bạn hiễu rõ hơn về vấn đề quản lý chi phí trong dự án và dự toán.

Theo TT 05/2007/TT-BXD như sau:
1.4. Xác định chi phí quản lý‎ dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác của dự án
Các chi phí như chi phí quản lý‎ dự án (GQLDA), chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (GTV) và chi phí khác (GK) được xác định bằng cách lập dự toán hoặc tính theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (xem mục 3, 4, 5 Phụ lục số 2 của Thông tư này). Hoặc tổng các chi phí này (không bao gồm lãi vay trong thời gian thực hiện dự án và vốn lưu động ban đầu) có thể được ước tính từ 10¸15% của tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị của dự án.

Chi phí mà bạn hỏi chính là một trong các chi phí tư vấn và chi phí khác. Khi lập tổng mức đầu tư hoặc là bạn tính theo hướng dẫn của các phụ lục số 2 của TT05 hoặc là tính 15% của tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị của dự án. Tôi khuyên các bạn nên dùng cách tính % vì nó nhanh hơn và đúng ý nghĩa hơn về mặt quản lý vốn.

Một số bạn ở tỉnh lại có một cách hiểu không đúng khác về việc sử dụng 15% để ước tính vốn cho tổng mức đầu tư. Khi lập dự toán sau này, các bạn hãy tính cụ thể chi phí của từng công việc tư vấn. Ví dụ như chi phí tư vấn tlậpp dự án và thiết kế . . .sẽ được tính theo công thức của công văn 1751. Sau khi tính ra các giá trị chi phí tư vấn thiết kế và lập dự án và một số chi phí tư vấn khác, một số bạn lại lấy giá trị tính được từ 15% của tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị của dự án trừ cho tổng chi phí tư vấn đã tính được để tính các chi phí khác và đôi khi các bạn sẽ nhận được kết quả âm (tức thiếu tiền cho các chi phí tư vấn và chi phí khác còn lại). Họ lại tự giảm các chi phí đã tính lại cho đủ 15%.???? Điều này không đúng các bạn ạ. Nếu thiếu tiền thì cứ lấy dự phòng phí để bù vào. 15% vốn này chỉ mang tính ước vốn khi lập dự án chứ không phải là cố định.

Còn dự phòng phí thì khi tính dự án hoặc dự toán đều tính cho tất cả các loại loại chi phí của dự án (kể cả các chi phí tư vấn mà bạn hỏi), chỉ trừ lãi vay ,vốn lưu động.

Nếu vẫn còn thắc mắc các bạn có thể đặt câu hỏi cho tôi tại đây diendanxaydung.vn hoặc dutoan.vn

Pluto
07-26-2008, 04:37 PM
Các anh chị cho em hỏi khi lập tổng mức đầu tư ta có đưa chi phí thẩm tra, kiểm toán công trình vào không. Hay sau này ta tính theo thông tư 33 của BTC (nguồn trích lấy từ nguồn dự phòng?).

Hiển nhiên là bạn cần phải tính đến các chi phí này khi lập tổng mức đầu tư. Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng đã hướng dẫn chi tiết về điều này rồi mà. Bạn nên nghiên cứu kỹ hơn nhé.

luongvancanh
09-08-2008, 09:49 AM
Có một câu hỏi tương tự nhưng nhiều góc cạnh hơn trong vấn đề xác định chi phí tư vấn, chi phí khác. Các bạn xem tại [Only registered and activated users can see links]

tranhoangnam
06-28-2011, 04:57 PM
Mình đang làm bộ hồ sơ xin dự án, các hệ số chi phí quản lý : QLDA, TV theo QĐ số 957/BXD-VP ngày 22/09/2009. Nhưng còn một số chi phí khác thi mình tìm các văn bản hướng dẫn nhưng không thấy: - Chi phí bảo hiển
- Chi phi thẩm tra
- Chi phi kiểm toán
- Chi phi thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
Và các chi phí khác nữa, Vậy bác nào biết xin chỉ giao với!
Xin cảm ơn nhìu!