PDA

View Full Version : [Thắc mắc]: Thí nghiệm và nghiệm thu bê tông


rockthuytinh
06-20-2011, 06:10 PM
các bác cho em hỏi: em làm bê tông với thiết kế cấp phối là R7 ( bảy ngày đạt mác thiết kế)
vậy khi đổ bê tông xong đi nén mẫu 7 ngày đạt đủ mác rồi thì có phải nén mẫu 28 ngày để hoàn đủ hồ sơ nữa không. bên QLDA của em yêu cầu phải nén tiếp 28 ngày để hoàn đủ hồ sơ nghiệm thu bê tông.

anhntxd05
06-20-2011, 09:49 PM
nén 28 ngày làm gì nua? trong thiết kế ng ta chỉ yêu cầu bê tông mác bao nhiêu thôi chứ ko đề cập đên chuyện R7,R14,R28....Miễn đủ cường độ là đạt yêu cầu thiết kế.Có thể ban đầu bạn chỉ làm phiếu chấp thuận mẫu vật tư cho bê tông R28(các bên qlda,tvgs,NT đều đã kí tá), nhưng nay bạn lại đổ R7 mà chưa có phiếu chấp thuận mẫu vật tư cho bê tông R7 này nên ban qlda ng ta yêu cầu bạn nén R28,mà lúc này chắc gì đã còn lưu mẫu để nén R28

vudohaiduong
06-24-2011, 03:51 PM
Nguyên tắc lấy mẫu bê tông thường lấy 03 tổ mẫu cho 1 tần xuất lấy mẫu ( 01 tổ mẫu nén ở tuổi R7 để tháo dỡ cốt pha cho 1 số kết cấu Ctrình, 01 tổ mẫu nén R28 để nghiệm thu thanh toán, 01 tổ mẫu lưu đối chứng tại phòng thí nghiệm khi có vấn đề tranh cãi thì sử dụng).

R7 đạt khoảng 80-85% R28 là thiết kế cấp phối hợp lý. R7 mà đã đạt 100% mác thì thiết kế cấp phối này lãng phí quá hoặc lấy mẫu BT không đúng quy định....

truongngocduy
06-26-2011, 02:37 PM
nén 28 ngày làm gì nua? trong thiết kế ng ta chỉ yêu cầu bê tông mác bao nhiêu thôi chứ ko đề cập đên chuyện R7,R14,R28....Miễn đủ cường độ là đạt yêu cầu thiết kế.Có thể ban đầu bạn chỉ làm phiếu chấp thuận mẫu vật tư cho bê tông R28(các bên qlda,tvgs,NT đều đã kí tá), nhưng nay bạn lại đổ R7 mà chưa có phiếu chấp thuận mẫu vật tư cho bê tông R7 này nên ban qlda ng ta yêu cầu bạn nén R28,mà lúc này chắc gì đã còn lưu mẫu để nén R28
Theo tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của việt nam (TCVN 4453-1995;3105-1993) mẫu dùng để đo cường độ bê tông là một mẫu hình lập phương kích thước 150x150x150,được dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn thời gian 28 ngày sau khi ninh kết.Sau đó được đưa vào máy nén để đo ứng suất nén phá hủy mẫu (qua đó xác định được cường độ chịu nén của bê tông), đơn vị tính bằng MPa (N/mm²) hoặc daN/cm² (kg/cm²).
Để xác định mỗi mác bê tông thực tế, tối thiểu cần phải có một tổ mẫu lấy tại hiện trường, gồm 3 mẫu bê tông đồng nhất (về vị trí và cách thức lấy mẫu, về điều kiện dưỡng hộ). Đối với các kết cấu lớn, các tổ mẫu trên cùng một kết cấu phải ở những vị trí khác nhau và số lượng của chúng đủ lớn để mang tính đại diện được cho toàn bộ kết cấu đó. Giá trị trung bình của ứng suất nén tại thời điểm phá hủy (do nén mẫu) của cả 3 mẫu trong tổ mẫu, được lấy để xác định mác của bê tông và không có tổ nào nhỏ hơn 85% mác thiết kế (tuổi 28 ngày). Nếu thời điểm nén tổ mẫu không phải là 28 ngày sau khi bê tông ninh kết (thường là 3 hay 7 ngày sau), thì mác bê tông được xác định gián tiếp qua biểu đồ phát triển cường độ bê tông chuẩn tương ứng. Các kết quả nén mẫu ở tuổi 3 hay 7 ngày là các kết quả kiểm tra nhanh, chưa chính thức.
Kết quả nén mẫu bê tông kèm theo BBNT của bạn phải là 28 ngày,dù 7 ngày đã đạt kết quả.
Tại sao nhà thầu cứ phải ép 3 ngày hay 7 ngày vì đó là cơ sở tham khảo để thi công các công tác tiếp theo chứ không thể đợi 28 ngày.

binhkyen
03-09-2012, 10:12 PM
Chủ đề này mặc dù không mới, nhưng hiện nay em đang gặp rắc rối với vấn đề kết quả nén mẫu bê tông R7 và R28.
Em thi công các công trình xây lắp đường dây tải điện (móng cột điện) lâu nay không ai đề cập đến vấn đề này; hiện nay có chủ đầu tư khăng khăng nói cần phải có kết quả R28 và R7 chỉ để phục vụ thanh toán. Khi quyết toán phải có R28; giờ em đang làm quyết toán nó cứ lằng nhằng vấn đề này.
Mong các bác cho em lời giải thích hợp lý với ạ.
Thanks!

thuanbtvd
03-02-2014, 11:11 PM
Khách hàng đặt mác bê tông của bạn là R7 thì nén 7 ngày đạt mác rùi! nếu khách hàng yêu cầu cả hồ sơ 28 ngày thì cứ thế bê kết quả ra thôi