PDA

View Full Version : Tổng hợp tiêu chuẩn cầu-đường


hittho
05-11-2008, 11:36 AM
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ:
- Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô: 22TCVN 4054-2005 ([Only registered and activated users can see links])
- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm: 22TCN 211–2006 ([Only registered and activated users can see links])
- Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường mềm: 22TCN 274-2001 (phương pháp AASHTO) ([Only registered and activated users can see links])
- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng: 22TCN 223-1995 ([Only registered and activated users can see links])
- Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn: 22TCN 210-1992 ([Only registered and activated users can see links])
- Tiêu chuẩn thiết kế Đường cao tốc: TCVN 5729-1993 ([Only registered and activated users can see links])
- Yêu cầu thiết kế Đường đô thị: TCXDVN 104-2007 ([Only registered and activated users can see links])
- Kỹ thuật thiết kế đường phố đường quảng trường đô thị: 20TCN 104-1983 ([Only registered and activated users can see links])
- Đường cứu nạn ô tô: 22TCN 218-94 ([Only registered and activated users can see links])
- Công trình giao thông trong vùng có động đất: 22TCN 221-1995 ([Only registered and activated users can see links])
.................................................. .................................................. ..
- Tiêu chuẩn thiết kế cầu: 22TCN 272-2005 ([Only registered and activated users can see links])
- Bộ neo bêtông DUL T13, T15 VÀ D13, D15: 22TCN 267-2000 ([Only registered and activated users can see links])
- Hầm đường sắt và hầm đường ôtô: TCVN 4527-1988 ([Only registered and activated users can see links])
- Móng cọc: 20TCN 21-1986 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình thiết kế bến phà bến cầu phao đường bộ: 22TCN 86-1986 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình thí nghiệm bê tông xi măng: 22TCN 60-1984 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn: 22TCN 18-1979 ([Only registered and activated users can see links])
- Hàn cầu thép: 22TCN 280-2001 ([Only registered and activated users can see links])
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
TIÊU CHUẨN VỀ VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ:
- Xác định độ chặt nền móng đường bằng phễu rót cát: 22TCN 346-2006 ([Only registered and activated users can see links])
- Xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm: 22TCN 332-2006 ([Only registered and activated users can see links])
- Đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm:22TCN 333-2006 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình thí nghiệm và đánh giá cường độ nền đường và kết cấu mặt đường mềm của đường ô tô bằng thiết bị đo động FWD: 22TCN 335-06 ([Only registered and activated users can see links])
- Sơn tính hiệu giao thông, lớp phủ phản quang trên biển báo hiệu: 22TCN 285-2002 ([Only registered and activated users can see links])
- Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại: 22TCN 301-2002 ([Only registered and activated users can see links])
- Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ dung môi: 22TCN 283-2002 ([Only registered and activated users can see links])
- Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ nước: 22TCN 284-2002 ([Only registered and activated users can see links])
- Sơn phủ kim loại - Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên: 22TCN 300-2002 ([Only registered and activated users can see links])
- Dầm cầu thép và kết cấu thép. Yêu cầu kỹ thuật chế tạo và nghiệm thu trong công xưởng: 22TCN 288-2002 ([Only registered and activated users can see links])
- Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặt: 22TCN 279-2001 ([Only registered and activated users can see links])
- Xác định độ nhám của mặt đường đo bằng phương pháp rót các: 22TCN 278-2001 ([Only registered and activated users can see links])
- Kiểm tra đánh giá độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI: 22TCN 277-2001 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình thử nghiệm xác định modul đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman: 22TCN 251-1998 ([Only registered and activated users can see links])
- Sơn dùng cho cầu thép và kết cấu thép: 22TCN 235-1997 ([Only registered and activated users can see links])
- Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông xi măng và bê tông nhựa đường: 64TCN 92-95 ([Only registered and activated users can see links])
- Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông xi măng và bê tông nhựa đường: 64TCN 93-95 ([Only registered and activated users can see links])
- Tiêu chuẩn phân loại nhựa đường đặc dùng cho đường bộ: 22TCN 227-95 ([Only registered and activated users can see links])
- Phương pháp xác định độ bóng của màng sơn: TCVN 2101-1993(hết hạn)
- Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô sơn: TCVN 2096-1993(hết hạn)
- Xi măng: TCVN 4787-89
- Xi măng: TCVN 5029-85
- Quy trình thí nghiệm xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát: 22TCN 65-84 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình thí nghiệm bột khoáng chất dùng cho bê tông nhựa đường: 22TCN 58-84 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình thí nghiệm phân tích nhanh thành phần hạt của đất trong điều kiện hiện trường: 22TCN 56-84 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu thép liên kết bằng bu lông cường độ cao: 22TCN 24-84 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình kỹ thuật sản xuất và sử dụng nhựa pha dầu trong sửa chữa mặt đường ôtô: 22TCN 21-84 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình thí nghiệm phân tích nhanh thành phần hạt cuả đất trong điều kiện hiện trường: 22TCN 66-84 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình thí nghiệm xác định cường độ ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính: 22TCN 73-84 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình thí nghiệm độ bền của vật liệu và kết cấu chịu tải trọng động: 22TCN 71-84 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính vôi xi măng: 22TCN 59-84 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình thí nghiệm đo cường độ các lớp nền mặt đường bằng máy chấn động: 22TCN 64-84 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình xác định mô đuyn đàn hồi của vật liệu đá gia cố kết dính vô cơ: 22TCN 72-84 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình kỹ thuật xác định dung trọng của đất dùng phương pháp rót cát: 22TCN 13-79 ([Only registered and activated users can see links])
- Phương pháp xác định màu sắc sơn: TCVN 2102 - 1993 ([Only registered and activated users can see links])
- Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường nhiệt dẽo: 22TCN 282-02 ([Only registered and activated users can see links])
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT ĐƯỜNG BỘ:
- Quy trình khảo sát đường ôtô: 22TCN 263-2000 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu: 22TCN 259-2000 ([Only registered and activated users can see links] 20%C4%91%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BA%A5t%20c%C3%B4ng%20tr %C3%ACnh:%20%5Burl=[Only registered and activated users can see links])
- Quy trình xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường: 22TCN 244-98 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt, lở: 22TCN 171-87 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình: 22TCN 82-85 ([Only registered and activated users can see links])
- Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc: 22TCN 160-87 ([Only registered and activated users can see links])
------------------------------------------------------------------------------------------------------

hittho
05-11-2008, 11:38 AM
THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU ĐƯỜNG BỘ:
- Thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bê tông nhựa có độ nhám cao: 22TCN 345-06 ([Only registered and activated users can see links])
- Thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô: 22TCN 334-06 ([Only registered and activated users can see links])
- Các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên: 22TCN 304-03 ([Only registered and activated users can see links])
- Thi công nghiệm thu mặt đường láng nhựa: 22TCN 271-2001 ([Only registered and activated users can see links])
- Thi công nghiệm thu mặt đường thấm nhập nhựa: 22TCN 270-2001 ([Only registered and activated users can see links])
- Cọc khoan nhồi: 22TCN 257-2000 ([Only registered and activated users can see links])
- Sơn cầu thép và kết cấu thép: 22TCN 253-98 ([Only registered and activated users can see links])
- Lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô: 22TCN 252-1998 ([Only registered and activated users can see links])
- Thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối láng nhựa nhũ tương axit: 22TCN 250-1998 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa: 22TCN 249-98 ([Only registered and activated users can see links])
- Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu: 22TCN 248-98 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cát gia có xi măng trong kết cấu áo đường ôtô: 22TCN 246-98 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình thi công nghiệm thu lớp cấp phối đá (sỏi cuội) gia cô xi măng trong kết cấu áo đường ôtô: 22TCN 245-98 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ứng lực: 22TCN 247-98 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu bấc thấm trong xây dựng nền đất yếu: 22TCN 236-97 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy định ký thuật thi công nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô: 3381/KHKT ([Only registered and activated users can see links])
- Gối cầu cao su cốt bản thép: 22TCN 217-94 ([Only registered and activated users can see links])
- Bu lông cường độ cao dùng cho cầu thép: 22TCN 204-91 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình sử dụng đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ trong xây dựng đường: 22TCN 81-84 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt đường sử dụng thước dài 3 mét: 22TCN 16-79 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước: 22TCN 06-77 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường cấp phối: 22TCN 07-77 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhựa nóng: 22TCN 09-77 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhũ tương: 22TCN 10-77 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường sỏi ong: 22TCN 11-77 ([Only registered and activated users can see links])
- Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống(1975): 166 QĐ ([Only registered and activated users can see links])
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------THE END ([Only registered and activated users can see links])

nguyentrunggtvt
02-02-2009, 11:38 AM
Cảm ơn các pác đã tạo điều kiện cho anh em cập nhật một số quy trình theo yêu cầu của nghề nghiệp.

noibay
08-15-2009, 11:28 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều!
Toàn những thứ mình cần.

thangtham
10-11-2009, 04:49 PM
quả là một kho vũ khí lợi hại. cảm ơn các bác em cũng đã sơ muối được rất nhiều

camtuanhung
03-27-2010, 11:08 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều!
Toàn những thứ mình cần.
xin cho hỏi tôi dowloas tài liệu " Quy trình thí nghiệm đất" về để đọc và nghiên cứu nhưng tải về máy xong không mở được! khi dow tài liệu file có đuôi ".pdf" mong bạn chỉ cho tôi cách khắc phục để có thể nghiên cứu tốt tài liệu. Thanks bạn trước.

Support
03-27-2010, 11:26 AM
xin cho hỏi tôi dowloas tài liệu " Quy trình thí nghiệm đất" về để đọc và nghiên cứu nhưng tải về máy xong không mở được! khi dow tài liệu file có đuôi ".pdf" mong bạn chỉ cho tôi cách khắc phục để có thể nghiên cứu tốt tài liệu. Thanks bạn trước.
file pdf thì bạn cài chương trình acrobat thì sẽ mở được :yes:

truongphudb
06-15-2010, 05:06 PM
Cám ơn các bác rất nhiều, đây đúng là thứ mà em đang tìm

dienvk
08-17-2010, 03:32 PM
Bác HITTHO này hơi bị hay đấy.

vuducthuanct39
08-17-2010, 05:12 PM
Bạn HITTHO chịu khó thật đấy! đầu tư thời gian up lên hay đấy!

luiphita
09-08-2010, 03:21 PM
good job ban quản trị cần thưởng cho những bài như thế này

A_Suu_2009
09-10-2010, 01:02 AM
Tải xong chắc tới sáng quá.hix

quangnam2107
09-22-2010, 09:38 AM
Đúng là những vũ khí quan trọng.Cảm ơn các bác

XAYDUNG2
11-20-2010, 08:40 AM
dien dang xay dung la so 1

thangtham
12-28-2010, 12:57 PM
Giờ em mới về đây các bác này

nguyenhieuut
07-08-2011, 12:19 PM
cảm ơn các nhân tài xây dựng

aracoffee
07-27-2012, 09:25 PM
cảm ơn bác nhiều lắm lắm

phong221285
09-12-2012, 03:50 PM
Có bac nao có file 22tcn 271-01 dạng file word ko? cho em xin với

phong221285
09-12-2012, 03:52 PM
Làm ơn đi các bác em rất cần. Càng nhìu file word càng tốt. hihi.
Cảm ơn các bác trước

ksbao87
11-10-2012, 12:01 AM
sao mình download không được ta. Mới đăng ký hết 15000 mà không được gì hết, trong đầu đang nghỉ đã bị lừa, các bác giúp mình nhé.

nhucuong84
06-01-2015, 10:14 AM
sao minh download tai lieu khong duoc,mong moi nguoi giup minh