PDA

View Full Version : [Miền Bắc]: Phiếu yêu cầu nghiệm thu


viettuan1983
08-27-2010, 06:16 PM
Chào các anh, chị! tôi có vấn đề về phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công mong các anh, chị giúp đỡ. Tôi có 2 vấn đề như sau:
1, Trong phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu có cần gửi đơn vị TVGS ko? hay chỉ gửi CĐT và sau đó CĐT yêu cầu đơn vị TVGS đến nghiệm thu? ( Vì theo tôi hiểu thì TVGS là do CĐT thuê nên nhà thầu thi công chỉ cần mời CĐT la đủ rồi).
2, Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc xây dựng của đơn vị thi công do ai ký tên vào?
- Giám đốc
- Chỉ huy trưởng CT
- Kỹ thuật thi công....?
( Nghị định 209 ko quy định mẫu của phiếu yêu cầu nghiệm thu)

dachothoai
11-05-2010, 11:38 AM
phiếu yêu cầu nghiệm thu thì chỉ cần mời chủ đầu tư thôi vì tvgs do chủ đầu tư thuê
phiều yêu cầu nghiệm thu thì chỉ huy trưởng công trình ký là được

vuducthuanct39
11-05-2010, 12:02 PM
phiếu yêu cầu nghiệm thu thì chỉ cần mời chủ đầu tư thôi vì tvgs do chủ đầu tư thuê
phiều yêu cầu nghiệm thu thì chỉ huy trưởng công trình ký là được
Tùy thôi bạn ạ!
1. Phiếu yêu cầu nghiệm thu chỉ cần có mặt của tư vấn giám sát bởi vì tư vấn giám sát chịu trách nhiệm trước CĐT về chất lượng và số lượng của công trình đó!
2. Phiếu yêu cầu nghiệm thu giai đoạn thì chỉ huy trưởng hoặc cán bộ kỹ thuật thi công cũng có thể ký được! Còn nghiệm thu những hạng mục quan trọng thì chỉ huy trưởng phải ký!

hoitrinhxd
12-28-2010, 03:36 PM
sao lại tùy được
Phiếu yêu cầu nghiệm thu thì Chỉ huy trưởng ky hoặc người co quyền trong đơn vị thi công ký, phải có đóng dấu treo vào phiếu yêu cầu nghiệm thu
có quyết định thành lập ban chỉ huy công trường !
All right !

hoitrinhxd
12-28-2010, 03:37 PM
Mình là TVGS kiêm QLDA nên thủ tục có biết sơ sơ

Admin
12-28-2010, 04:47 PM
Chào các anh, chị! tôi có vấn đề về phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công mong các anh, chị giúp đỡ. Tôi có 2 vấn đề như sau:
1, Trong phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu có cần gửi đơn vị TVGS ko? hay chỉ gửi CĐT và sau đó CĐT yêu cầu đơn vị TVGS đến nghiệm thu? ( Vì theo tôi hiểu thì TVGS là do CĐT thuê nên nhà thầu thi công chỉ cần mời CĐT la đủ rồi).
2, Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc xây dựng của đơn vị thi công do ai ký tên vào?
- Giám đốc
- Chỉ huy trưởng CT
- Kỹ thuật thi công....?
( Nghị định 209 ko quy định mẫu của phiếu yêu cầu nghiệm thu)

Một khi dự án có BQLDA và TVGS là hai đơn vị riêng biệt thì:

1./ Chúng ta phải sẽ biết rằng CĐT đã ký HĐ với đơn vị TVGS thay mặt CĐT để lo mọi chuyện, do vậy Nhà Thầu Chính Xây Dựng phải lo trình cho họ để duyệt trước khi làm!
- Trường hợp này CĐT sẽ có vai trò là người chứng kiến, và khi TVGS tham gia nghiệm thu thì phải luôn có động thái mời CĐT tham gia.
- Cho dù CĐT có duyệt mà TVGS chưa thông qua TVGS sẽ không hợp lệ, sẽ gây khó khăn khi làm quyết toán sau này.

2./ Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc xây dựng của đơn vị thi công do ai ký tên vào?
Thông thường khi thành lập BCH công trường thì nghiệm thu công việc phải do kỹ thuật ký chi tiết và các biê bản tổng hợp sẽ cho CHT ký.
- Đó là phân công trong công việc hợp lý mà thôi dựa vào qui mô và tính chất của từng công việc và yêu cầu của dự án.
- Giám đốc mà ký nghiệm thu các công việc thì thông thường đó là các dự án mang tính nhỏ lẻ, Mình của là GĐ Cty VietCons và cũng hay ký 1 số giấy tờ như vậy.

Công trình ở Nước ngoài thì có các form mẫu rất hay, đơn giản mà hiệu quả
"TEC01-Request for Approval-VN.doc"
"TEC02- Material-Equipment Submission for Approval-VN.doc"
"TEC03- Request for Inspection-VN.doc"
"TEC04- Approval for Concrete Placement.doc"
"TEC05- Report of Concrete Placement.doc"
"TEC06- Approval of Steel Structure Fabrication.doc"
Link: [Only registered and activated users can see links]
Đây là các mẫu mà Admin đã tham gia quản lý xây dựng cho nhà máy bia củ chi có qui mô cũng khá lớn, với diện tích đất gần 50 hactar, vốn làm cho giai đoạn I là 43 triệu EURO. Nằm ở khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

Thân ái, Admin.
Dương Quang

haidangvt
01-17-2011, 11:35 AM
Chào các anh, chị! tôi có vấn đề về phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công mong các anh, chị giúp đỡ. Tôi có 2 vấn đề như sau:
1, Trong phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu có cần gửi đơn vị TVGS ko? hay chỉ gửi CĐT và sau đó CĐT yêu cầu đơn vị TVGS đến nghiệm thu? ( Vì theo tôi hiểu thì TVGS là do CĐT thuê nên nhà thầu thi công chỉ cần mời CĐT la đủ rồi).
2, Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc xây dựng của đơn vị thi công do ai ký tên vào?
- Giám đốc
- Chỉ huy trưởng CT
- Kỹ thuật thi công....?
( Nghị định 209 ko quy định mẫu của phiếu yêu cầu nghiệm thu)

1. Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu chỉ cần gửi gửi đơn vị TVGS là đủ. Nếu gửi chủ đầu tư rồi từ chủ đầu tư đến tư vấn giám sát hết mấy ngày? Trong trường hợp công trình gấp rút về tiến độ sẽ xử lý ra sao? Không lẽ làm BB nghiệm thu nội bộ xong, gửi phiếu chờ thì hết bao nhiêu ngày?

2. Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc xây dựng của đơn vị thi công do Chỉ huy trưởng CT ký tên vào. Khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng thì Phiếu yêu cầu nghiệm thu phải do Giám đốc hoặc phó Giám đốc (có ủy quyền) ký.

ledaisouthvietnam
09-14-2011, 10:50 AM
Theo tôi hiểu thì tùy vào quy mô của Dự án và tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức của đơn vị chủ quản thực hiện dự án đó quy định thế nào thì phải theo đó mà thực hiện. Nếu Chủ đầu tư có hướng dẫn và quy định về các nội dung cụ thể thì Nhà thầu, TVGS phải theo đó thực hiện vì đều làm thuê cho Chủ đầu tư. Riêng Phiếu yêu cầu nghiệm thu thì nên gửi các bên liên quan trực tiếp của dự án (CDT, TVGS) vì cả 2 đều phải có trách nhiệm liên đới. Việc mời Chủ đầu tư là vẫn phải mời còn Chủ đầu tư có tham dự hay không là quyền của Chủ đầu tư vì khối lượng, chất lượng của công trình Chủ đầu tư đã thuê TVGS. (Nếu xảy ra sự cổ công trình, Nhà thầu phải làm báo cáo thì Nhà thầu sẽ phải gửi những ai? Nếu chỉ gửi CDT thì TVGS có gửi không hoặc ngược lại hay phải gửi cả 2). Ngay cả ND209/2004 cũng đã được ND49/2008 sửa đổi cho phù hợp với bối cảnh từng địa phương cho phù hợp tránh bớt một phần tranh luận không cần thiết. Bởi vậy sẽ chỉ có một cái khung(khuôn) hình mà không thể hiện màu sắc cụ thể. Luật đã quy định ta nên theo đó thực hiện.

giangdinhle
02-22-2012, 04:18 PM
Việc này tùy bạn ah. Thông thường thì bạn nên gửi TVGS tư vấn GS sẽ có trách nhiệm báo cáo C Đ T ( hoặc bạn gửi cả hai, nhưng ơ phương diện nào TVGS cũng phải có mặt) bởi sau phiếu yêu câu, là BB nghiệm thu công việc. Mà tư vấn GS phải ký.theo ND 209/2004