PDA

View Full Version : Thủ tục thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật


vophongmai
03-29-2008, 09:36 PM
1. Cơ sở pháp lý:
- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;
- Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;
- Quyết định số 74/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

2. Thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Hồ sơ:
a) Hồ sơ các giấy tờ pháp lý: 02 bộ
- Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật của Chủ đầu tư (theo mẫu);
- Các văn bản pháp lý về chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền gồm một trong các văn bản sau:
+ Văn bản chấp thuận cho phép lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật;
+ Kế hoạch vốn, quyết định cấp vốn đầu tư;
+ Danh mục chuẩn bị đầu tư có tên công trình lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật
- Văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng (trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật);
- Các Quyết định của Chủ đầu tư về tư vấn lập khảo sát, tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, các quyết định phê duyệt nhiệm vụ, đề cương lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, nhiệm vụ lập thiết kế;
- Các biên bản nghiệm thu giữa Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn về lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, khảo sát;
- Văn bản thỏa thuận về Phòng cháy chửa cháy, đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp bắt buộc phải có theo quy định);
- Giấy phép đăng ký kinh doanh đơn vị tư vấn, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân đảm nhận chủ trì (kiến trúc, kết cấu, điện, nước, khảo sát);
- Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của chủ đầu tư;
- Kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của đơn vị tư vấn thực hiện (nếu có);
- Văn bản góp ý của các cơ quan có liên quan (nếu có);
b) Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật: 06 bộ
- Tập báo cáo kinh tế kỹ thuật bao gồm phần thuyết minh và thiết kế bản vẽ thi công, tập tiên lượng dự toán..;
- Hồ sơ khảo sát địa chất, địa hình, thuyết minh tính tóan (đối với công trình từ 02 tầng trở lên);
- Hồ sơ khảo sát địa chất, địa hình (nếu có thực hiện) bao gồm:
+ Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, phương án khảo sát;
+ Biên bản kiểm tra nghiệm thu đơn vị giám sát;
+ Đề cương nhiệm vụ, phương án khảo sát;
+ Tập báo cáo kết quả khảo sát;
+ Các bản vẽ, số liệu khảo sát;
4. Trình tự và thời gian giải quyết: 25 ngày
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày.
- Phòng Quản lý xây dựng giải quyết: 16 ngày
+ Thẩm định nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật;
+ Làm tờ trình và dự thảo Quyết định báo cáo kinh tế kỹ thuật trình UBND tỉnh phê duyệt;
- Trình Giám đốc Sở duyệt: 02 ngày.
- Trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định: 05 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày

5. Phí, lệ phí: Theo quy định hiện hành của pháp luật.

Admin
03-29-2008, 09:58 PM
Chào cả nhà

Bài này tuyệt quá! Với những ai mới vào nghề chưa quen như Admin thích lắm đây! Vì mỗi dự án có các yêu cầu khác nhau, nếu thiếu một cái là phải chạy đi bổ túc hồ sơ rất là cực! Admin thấy làm việc theo mô hình thí điểm về văn phòng điện tử của 1 số quận ở thành phố HCM quá tuyệt vời. Chỉ cần gõ đúng mã số sẽ tự động trả lời hoặc đăng ký giải quyết trên mạng thay vì đi lại nhiều lần! Đang ở thế kỷ 21 mà hãy xem New York và chúng ta ra sao?

Với bài thì sẽ biết các thủ tục và trình từ rồi! Nếu có sơ đồ hình vẻ thì sẽ nhớ rất lâu ah!

Admin

trungkienn
08-12-2008, 12:41 AM
[Only registered and activated users can see links]

vophongmai
08-12-2008, 01:30 AM
Đây là một báo cáo kinh tế kỹ thuật mình tìm được trên mạng, bạn tham khảo nhé.

[Only registered and activated users can see links]

nghiaTTP
04-29-2009, 12:41 PM
- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Thay Bằng :
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;