PDA

View Full Version : Số: 33/2004/QĐ-BTC/Về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt


Admin
03-26-2008, 11:28 AM
Chào Các Bạn,

Với đề tài này chúng ta hãy đọc kỷ trích đoạn sau đây
Và hãy liên hệ với các công ty bảo hiểm có uy tín để được hướng dẫn và xúc tiến một cách chuyên nghiệp.

Admin
Dương Quang

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 33/2004/QĐ-BTC ------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH


Về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt.


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;

- Căn cứ Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 01/08/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/08/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm,


QUYẾT ĐỊNH:Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm xây dựng và Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm lắp đặt.

Điều 2: Trên cơ sở đảm bảo khả năng thanh toán, các doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động điều chỉnh tăng, giảm mức phí bảo hiểm trong phạm vi 25% so với biểu phí quy định tại Quyết định này phù hợp với điều kiện, điều khoản bảo hiểm giao kết.

Điều 3: Đối với các công trình mang tính đặc thù chưa được đề cập hoặc đề cập chưa đầy đủ trong quy tắc, biểu phí do Bộ Tài chính ban hành, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm được phép thỏa thuận về điều kiện bảo hiểm, phí bảo hiểm để tiến hành bảo hiểm kịp thời cho công trình và phải báo cáo Bộ Tài chính để theo dõi, quản lý.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 5: Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thi hành Quyết định này.


Nơi nhận :
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương,
- Sở tài chính các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng Trung ương và các ban
của Đảng,
- Văn phòng Quốc Hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Cục Kiểm tra văn bản,
- Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam,
- Các doanh nghiệp bảo hiểm,
- Công báo,
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ,
- Lưu VP, Vụ BH.
KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Thứ trưởng

Lê Thị Băng Tâm
(Nguồn: Bộ Tài Chính)

binhngtr
06-27-2008, 10:26 AM
Em muốn hỏi là quy tắc 33 của bộ tài chình về xây dựng lắp đặt này có bản tiếng Anh không vậy anh Quang, nếu có anh Quang vui lòng chia sẽ cho em biết với nhé, cảm ơn anh Quang nhiều

cuongmap
02-05-2009, 12:03 PM
Anh ơi.
Cái TT33 này hình như hết hiệu lực rồi, bây giờ dùng cái nào thay thế vậy anh?

kts.hattieu
02-05-2009, 09:53 PM
Quyết định 33/2004/QĐ-BTC về phí bảo hiểm XD, lắp đặt

Hiện chưa có văn bản nào thay thế!

Nguyễn Minh Tiến
02-05-2009, 11:29 PM
Ừ mà mọi hợp đồng bảo hiểm rủi ro trong xây dựng đầu có mấy mục này:

- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội khóa X kỳ họp số 8.
- Căn cứ Quy tắc Bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng và lắp đặt ban hành kèm theo Quyết định số 33/TC/QĐ – TCNH ngày 12/04/2004 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.
- Căn cứ thông tư 76/2003/TT-BTC ngày 04/08/2003 về việc Hướng dẫn về bảo hiểm trong đầu tư và xây dựng.

Bây giờ có cần tranh luận thêm gì nữa không nhỉ???

vietpd
04-23-2009, 05:20 PM
Ừ mà mọi hợp đồng bảo hiểm rủi ro trong xây dựng đầu có mấy mục này:

- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội khóa X kỳ họp số 8.
- Căn cứ Quy tắc Bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng và lắp đặt ban hành kèm theo Quyết định số 33/TC/QĐ – TCNH ngày 12/04/2004 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.
- Căn cứ thông tư 76/2003/TT-BTC ngày 04/08/2003 về việc Hướng dẫn về bảo hiểm trong đầu tư và xây dựng.

Bây giờ có cần tranh luận thêm gì nữa không nhỉ???


Vẫn cần tranh luận, ưu tiên quyết định của thủ tướng mà, căn cứ chỉ là 1 phần thôi...Lại các ban ngành tổ chức hội họp, hội thảo để quyết định các vấn đề khó và chưa có thông tư hướng dẫn nào giải quyết được.

Liên quan đến BH Xây dựng và Lắp đặt, BH Tài sản, Hàng hoá, Công trình, Vận chuyển, cầu cảng ...theo kinh nghiệm của em, một môi giới BH thì nên tìm đến các nhà môi giới hoặc đại lý CHUYÊN NGHIỆP để được tư vấn kỹ. Loại hình BH này phải có kinh nghiệm thì mới giải thích được vì nó liên quan đến nhiều vấn đề, từng hạng mục công trình.

Viet Phung

kts.hattieu
04-23-2009, 06:58 PM
Bảo hiểm xây dựng là rất cần thiết! Như trên mới chỉ là một trong số các loại hình về bảo hiểm xd mà thôi.

Các công ty bảo hiểm đua nhau cạnh tranh về mảng bảo hiểm xây dựng, lắp đặt. Nhưng để tìm ra 1 đơn vị chuyên nghiệp ở Việt Nam về tất cả các vấn đề trong xây dựng thì có thể là hơi khó. Thậm chí khi khách hàng có nhu cầu thì Quý công ty mới xem xét và dự thảo nên đọc rất khó hiểu, không thuyết phục được khách hàng. Thậm chí bản thân người tư vấn cũng lúng túng khi gặp những câu hỏi mang tính chuyên sâu.

Ở bên nước ngoài người ta làm việc này rất lâu rồi, nhiều kinh nghiệp nữa, rất tiếc là chúng ta chưa áp dụng được nhiều hình thức này vào Việt Nam. Sự lúng túng và bất cập cũng là dễ hiểu.

Mình đã được xem qua tài liệu về bảo hiểm nghề nghiệp (bảo hiểm cho kỹ sư, kiến trúc sư) mà thật sự ko đi vào lòng người, rất lủng củng và khó hiểu (Xin được dấu tên công ty bảo hiểm đó).

Có rất nhiều điều cần phải bàn. Rất mong được sự tư vấn thêm về bảo hiểm trong xây dựng của các Quý công ty chuyên nghiệp. Hoặc nếu ai biết vui lòng tham góp.

vietpd
04-25-2009, 08:55 PM
Jimi có người thân là ở "Bảo minh" BH tùm lum luôn mà không sợ lỗ.
Không ai lại vạch áo cho người xem lưng cả nhưng lfm ăn chân chính thì chẳng việc gì phải ngại cạnh tranh cả. Muốn tư vấn về BH các bạn nên đén tìm các văn phòng luật sư thì sẽ chính xác (chuyên sâu hơn). Nếu cứ đưa hết lên diễn đàn thì các bạn bị rối mù lên mà có khi lại phạm phải sai lầm đáng tiếc đấy.

Violet4U nói đúng. Nhiều nhà Bảo hiểm hiện nay thấy tùm lum quá mà không kiểm soát rủi ro gì? Theo mình được biết thì hiện tại các văn phòng luật sư của VN chưa tiếp cận đến các sản phẩm BH đâu? Mình có nhiều bạn làm luật sư, cũng đề xuất nhưng mấy ổng bảo là tư vấn luật đã đủ chết rồi, lấy đâu thời gian tham gia tìm hiểu Bảo hiểm. Mình làm bên lĩnh vực Bảo hiểm cũng được mấy năm kinh nghiệm, nhưng quả thực tìm hiểu, nghiên cứu và tư vấn các sản phẩm BH xây dựng,lắp đặt, công trình...rất khó vì các điều kiện ở VN các nhà BH còn chưa nắm hết được, kiến thức xây dựng hoặc công trình của tư vấn BH lại không có nên sẽ là một vấn đề lớn. Tìm hiểu sản phẩm này nên tìm 1 nhà môi giới giỏi, họ tư vấn sẽ chính xác. Bản thân các nhà BH cũng sử dụng các đơn của nước ngoài, bộ phận underwriting sẽ xử lý vấn đề đó.

Viet Phung

vietpd
04-25-2009, 09:01 PM
Bảo hiểm xây dựng là rất cần thiết! Như trên mới chỉ là một trong số các loại hình về bảo hiểm xd mà thôi.

Các công ty bảo hiểm đua nhau cạnh tranh về mảng bảo hiểm xây dựng, lắp đặt. Nhưng để tìm ra 1 đơn vị chuyên nghiệp ở Việt Nam về tất cả các vấn đề trong xây dựng thì có thể là hơi khó. Thậm chí khi khách hàng có nhu cầu thì Quý công ty mới xem xét và dự thảo nên đọc rất khó hiểu, không thuyết phục được khách hàng. Thậm chí bản thân người tư vấn cũng lúng túng khi gặp những câu hỏi mang tính chuyên sâu.

Ở bên nước ngoài người ta làm việc này rất lâu rồi, nhiều kinh nghiệp nữa, rất tiếc là chúng ta chưa áp dụng được nhiều hình thức này vào Việt Nam. Sự lúng túng và bất cập cũng là dễ hiểu.

Mình đã được xem qua tài liệu về bảo hiểm nghề nghiệp (bảo hiểm cho kỹ sư, kiến trúc sư) mà thật sự ko đi vào lòng người, rất lủng củng và khó hiểu (Xin được dấu tên công ty bảo hiểm đó).

Có rất nhiều điều cần phải bàn. Rất mong được sự tư vấn thêm về bảo hiểm trong xây dựng của các Quý công ty chuyên nghiệp. Hoặc nếu ai biết vui lòng tham góp.


Anh Admin cho em hỏi một chút: (no spam)

- Hiện tại em là Brocker của các Hãng BH, có một chút ít kinh nghiệm về các sp BH lắp đặt, công trình, xây dựng… (cũng vừa học hỏi, vừa tìm hiểu) và muốn giới thiệu, tư vấn lên diễn đàn thì cần đảm bảo các điều kiện gì?

- Các sản phẩm này như anh nói là cũng rất khó hiểu nếu không được giải thích cụ thể thì rất khó ký hợp đồng nên em cũng mong muốn tại diễn đàn có các kỹ sư xây dựng nên tìm hiểu thêm về sản phẩm này


Trân trọng cảm ơn anh ạ

Em Viet Phung

kts.hattieu
04-28-2009, 01:58 PM
Như kts.hattieu đã nói ở trên:

Có rất nhiều điều cần phải bàn. Rất mong được sự tư vấn thêm về bảo hiểm trong xây dựng của các Quý công ty chuyên nghiệp. Hoặc nếu ai biết vui lòng tham góp.

Đến đây với tinh thần học hỏi, giao lưu và chia sẻ. Mời bạn hãy nói những gì bạn biết, hoặc những trắc trở hiện nay trong công việc của bạn. Biết đâu đó sẽ có nhiều bạn hiểu biết hơn, các Brocker của các Hãng BH khác cũng trả lời và hoàn thiện hơn trong công việc của bạn hơn.

Bạn có nói rằng:

- Các sản phẩm này như anh nói là cũng rất khó hiểu nếu không được giải thích cụ thể thì rất khó ký hợp đồng nên em cũng mong muốn tại diễn đàn có các kỹ sư xây dựng nên tìm hiểu thêm về sản phẩm này


Vậy bạn hãy chia sẻ đi. Một bài viết hay và chất lượng, với những thông tin đầy đủ, trung thực và không vi phạm nội quy của diễn đàn thì ko có lý do gì khiến bị diễn đàn từ chối!

Qua đây, sẽ có rất nhiều cái được:

- Các kỹ sư, các nhà hoạt động xd của chúng ta cũng có cơ hội tiếp cận và hiểu biết nhiều hơn về lĩnh vực bảo hiểm tưởng mới nhưng mà ko mới này.
- Các hãng bảo hiểm tại Việt Nam cũng dần sẽ phải pro hơn.
Khi có một sự kết nối giữa người làm dịch vụ và người sử dụng dịch vụ thì ắt hiệu quả công việc sẽ cao hơn, dễ thành công hơn. Bảo hiểm công trình xây dựng, nó sẽ đi vào tiềm thức của mỗi người như bảo hiểm thân thể bây giờ vậy! Hiểu rõ trách nhiệm và quyền hạn khi tham gia, chia sẻ những lúc rủi ro. Đó là mục tiêu mang tính cộng đồng!

Hãy cùng lên tiếng và chia sẻ!

canlilama
06-10-2009, 05:39 PM
Em có tài liệu này, các bác tham khảo và cho ý kiến nhé!
[Only registered and activated users can see links]

cocohoi
04-24-2012, 04:38 PM
Chào các bác.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5021/VPCP-KTTH ngày 6/9/2007 về việc thực hiện quy định về bảo hiểm tại Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Xây dựng và Số: 13994/BTC-BH ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính thì bảo hiểm trong hoạt động xây dựng không phải là bảo hiểm bắt buộc. Việc mua, bán bảo hiểm trong hoạt động xây dựng được thực hiện như đối với các loại hình bảo hiểm tự nguyện khác.