PDA

View Full Version : tổ hợp nội lực, tổ hợp tải trọng


chongxd
09-26-2009, 12:40 AM
bác nào phân biệt giúp em tổ hợp nội lực với tổ hợp tải trọng ạ. em chưa hiểu rõ chỗ này. thanks các bác nhiều!

quanglam
09-26-2009, 02:35 AM
[quote=chongxd;46618]bác nào phân biệt giúp em tổ hợp nội lực với tổ hợp tải trọng ạ. em chưa hiểu rõ chỗ này. thanks các bác nhiều!

THNL: hệ sô tổ hợp không cô định (<,=1)

THTT: hệ sô tổ hợp cô định =1.

chongxd
09-26-2009, 08:06 AM
bác quanglam ơi, cho em hỏi thêm vậy tcvn tổ hợp theo cách nào vậy bác?

quanglam
09-26-2009, 11:58 PM
bác quanglam ơi, cho em hỏi thêm vậy tcvn tổ hợp theo cách nào vậy bác?
tcvn tinh toan theo THNL. tuc la theo NL nguy hiểm nhât.
thục ra ta phân ra cac loại tải trọng riêng biệt tinh toan đê tinh toan nội lục cho đon giản, dùng cac bảng tra đa đuọc lập rồi moi tổ họp lại (theo hệ Sô tổ họp tcvn2737-95) ra nội lục dùng để tinh toan cho môi tiêt diện, câu kiện.

pttrung
09-28-2009, 11:25 PM
Trong tổ hợp tải trọng: tải trọng được gán vào phần tử sau khi đã nhân với hệ số (nói chung là <>1, sau đó thì ra được kết quả nội lực. Nội lực này tổ hợp với nhau theo thệ số =+/-1.0.
đi liền với cách tổ hợp tải trọng là khai báo trường hợp tải trọng (Load case) và hệ số tải trọng (load factor).
Trong tổ hợp nội lực: tải trọng được khai báo vào phần tử với hệ số vượt tải là 1. kết quả nội lực sau khi tính với tải này thì được nhân với hệ số rồi tổ hợp lại với nhau.

Về lý thuyết:
Tổ hợp tải trọng =tổ hợp nội lực khi hệ là tuyến tính.
hệ là phi tuyến thỉ tổ hợp nội lực mới là đúng. Với các công trình dân dụng thì 2 cách này ra kết quả không khác nhau nhiều. Tiêu chuẩn nhiều nước cho phép dùng cả 2. Tiêu chuẩn VN cũng vậy.
Trong Tiêu chuẩn Mỹ AISC, người ta dùng 2 hệ số bêta1 và bêta2 khi hệ là phi tuyến, chuyển từ tổ hợp tải trọng về tổ hợp nội lực với sai số rất nhỏ.

Trong thực hành:
- Thường dùng tổ hợp tải trọng vì nó đơn giản, dễ làm, dễ hình dung, sai số không đáng kể
- Các phần mềm SAP/ETABS sẽ tự chuyển tổ hợp tải trọng về tổ hợp nội lực nên kết quả sẽ chính xác (đọc phần manual của SAP/ETABS).
- Tiêu chuẩn đã cho phép thì làm. nên chọn cách đơn giản hơn.

chongxd
09-29-2009, 10:14 AM
Vậy có nghĩa là mình hay sử dụng phương pháp tổ hợp tải trọng gán vào đúng không anh pttrung? Còn phương pháp tổ hợp nội lực thì phần mềm tự chuyển đổi.

pttrung
09-29-2009, 11:36 PM
Trong phần mềm SAP và ETABS thì là thế. Trong thực tế thiết kết cũng thường làm như thế.
Còn khi làm đồ án ở trường, các thầy bắt làm tổ hợp nôi lực để sinh viên hiểu bản chất vấn đề thôi.

quanglam
09-30-2009, 09:10 PM
[quote=chongxd;46618]bác nào phân biệt giúp em tổ hợp nội lực với tổ hợp tải trọng ạ. em chưa hiểu rõ chỗ này. thanks các bác nhiều!

THNL: hệ sô tổ hợp không cô định (<,=1)

THTT: hệ sô tổ hợp cô định =1.
xin sửa lại lại bổ sung chút về THTT vàTTHNL
-tổ hợp tải trọng là quá trình cộng (nhóm )các tải trọng riêng phần thành một tải trọng ,hệ số tổ hợp có thể thay đổi (<,= 1)từ đó nhập vào sơ đồ tính và cho ra kết quả nội lực do đó khi tải trọng ban đầu thay dổi thì kết quả cũng thay đổi, ngoài ra cũng có thể thấy kết quả nội lực thu được cuối cùng thu được là nội lực tính toán không sát với thực tế cho lắm.(có thể nói tóm lại là tổ hợp trước khi tính)
-tổ hợp nội lực là dựa trên kết quả phân tích của từng loại tải trọng sau đó dựa theo tcvn2737-95 để tìm ra giá trị bất lợi nhất để tính toán. vì là cách tổ hợp sau khi đã phân tích nội lực nên kết quả là tốt nhất và an toàn.(có thể nói là tổ hợp sau khi tính)
====> dễ thấy cái gì làm sau cũng tốt hơn cái trước!!!!!
-còn như tôi biết trong một số phần mềm tính toán kết cấu hiện nay dùng tổ hợp tải trọng để tính toán nội lực, chúng ta cũng thấy trong vẽ biểu đồ nội lực có dạng biểu đồ bao(tổ hợp momem,lực cắt, lực dọc không phải bao giờ cũng giống nhau) nhưng phần lớn chúng dựa trên suy đoán của chúng ta về tác dụng của các loại tải trọng ==> nội lực từ dó đưa ra kết quả phân tích nội lực (dạng biêu đồ bao mômem mà ta gọi là tổ hợp nội lực). nếu sự phân tích, suy đoán không sát với thực tế có thể cho ra nội lực có sai số khá lớn so với thực tế cần thiết nên kết quả cốt thép tính ra đương nhiên là khác.
đó là những suy nghĩ mà tôi tìm hiểu, chưa biết đúng sai thế nào mong mọi người tiếp tục cho ý kiến.

pttrung
09-30-2009, 11:13 PM
[quote=quanglam;46619]
xin sửa lại lại bổ sung chút về THTT vàTTHNL
-tổ hợp tải trọng là quá trình cộng (nhóm )các tải trọng riêng phần thành một tải trọng ,hệ số tổ hợp có thể thay đổi (<,= 1)từ đó nhập vào sơ đồ tính và cho ra kết quả nội lực do đó khi tải trọng ban đầu thay dổi thì kết quả cũng thay đổi, ngoài ra cũng có thể thấy kết quả nội lực thu được cuối cùng thu được là nội lực tính toán không sát với thực tế cho lắm.(có thể nói tóm lại là tổ hợp trước khi tính)
-tổ hợp nội lực là dựa trên kết quả phân tích của từng loại tải trọng sau đó dựa theo tcvn2737-95 để tìm ra giá trị bất lợi nhất để tính toán. vì là cách tổ hợp sau khi đã phân tích nội lực nên kết quả là tốt nhất và an toàn.(có thể nói là tổ hợp sau khi tính)
====> dễ thấy cái gì làm sau cũng tốt hơn cái trước!!!!!
-còn như tôi biết trong một số phần mềm tính toán kết cấu hiện nay dùng tổ hợp tải trọng để tính toán nội lực, chúng ta cũng thấy trong vẽ biểu đồ nội lực có dạng biểu đồ bao(tổ hợp momem,lực cắt, lực dọc không phải bao giờ cũng giống nhau) nhưng phần lớn chúng dựa trên suy đoán của chúng ta về tác dụng của các loại tải trọng ==> nội lực từ dó đưa ra kết quả phân tích nội lực (dạng biêu đồ bao mômem mà ta gọi là tổ hợp nội lực). nếu sự phân tích, suy đoán không sát với thực tế có thể cho ra nội lực có sai số khá lớn so với thực tế cần thiết nên kết quả cốt thép tính ra đương nhiên là khác.
đó là những suy nghĩ mà tôi tìm hiểu, chưa biết đúng sai thế nào mong mọi người tiếp tục cho ý kiến.
Ngày trước, khi máy tính và các phần mềm hỗ trợ tính toán kết cấu chưa phát triển như hiện nay, phương pháp tổ hợp nội lực là phương pháp tin cậy duy nhất. người kỹ sư, sau khi thực hiện tính toán lực gây ra bởi từng trường hợp tải thì tiến hành tổ hợp nó với nhau. phương pháp này thường tốn nhiều công sức và đòi hỏi tỉ mỉ, dễ gây nhầm lẫn (cái này chỉ cần nhìn cái đồ án ngày xưa là biết)

ngày nay, khi máy tính và các phần mềm kết cấu đã phát triển, công việc của người kỹ sư chuyển sang bớt cho máy tính làm. vì thế, khi tổ hợp tải trọng, cứ tổ hợp tất cả các trường hợp có thể có của tải trọng (về lý thuyết và thực tế, ví dụ, tải gió không đi cùng tải động đất, gió trái không đi cùng gió phải). sau đó, từ các biểu đồ này ta ra biểu đồ bao vật liệu (không phải là biểu đồ bao mô men). . đó là kết quả chính xác vì ta đã cover hết tất cả các trường hợp tải có thể có.

Mình xin mạn phép nói thêm: biểu đồ bao mô men chỉ đúng với dầm, không đúng với cột. các bạn có thể nhìn biểu đồ tương tác khi tính toán cột (bê tông, thép) thì sẽ thấy. Với dầm, việc dùng biểu đồ bao mô men có thể gây lãng phí lớn.

pttrung
10-02-2009, 12:17 AM
- Các phần mềm SAP/ETABS sẽ tự chuyển tổ hợp tải trọng về tổ hợp nội lực nên kết quả sẽ chính xác (đọc phần manual của SAP/ETABS).

Mình xin sửa lại phần này: khi dùng SAP theo TC Mỹ, SAP/ETABS tự chuyển tổ hợp nội lực về tổ hợp tải trọng (bạn không cần can thiệp vảo tổ hợp). còn nếu bạn tổ hợp tải bằng cách nhập hệ số bằng tay thì SAP/ETABS sẽ không tự chuyển. Như vậy, nếu nhập tổ hợp tải theo TCVN thì sẽ không ra tổ hợp nội lực được.

hiep-pro
10-02-2009, 09:05 AM
Với dầm, việc dùng biểu đồ bao mô men có thể gây lãng phí lớn.
Nhầm rùi bạn à ^^

hiep-pro
10-02-2009, 09:06 AM
Như vậy, nếu nhập tổ hợp tải theo TCVN thì sẽ không ra tổ hợp nội lực được.
Sai bét rùi !

pttrung
10-02-2009, 09:48 PM
Nhầm rùi bạn à ^^
Xin lỗi bạn. với dầm, nếu bạn dùng biểu đồ bao mô men thì bạn sẽ dùng lực cắt tương ứng là gì.
trong dầm thép? nếu 1 vị trí mà có cả mô men và lực cắt đều lớn thì sẽ gây hậu quả gì? Một vị trí mà chỉ có mô men hoặc lực cắt lớn theo tổ hợp, còn lực tương ứng sẽ nhỏ thì sẽ có lợi gì?
Nếu bạn trả lời câu này bằng công thức ngon nghẻ trong tiêu chuẩn (BS hoặc AISC cũng được) tôi phục bạn luôn. còn nếu không trước khi chê ai đó thì cũng nêu ra dẫn chứng chứ.

pttrung
10-02-2009, 09:49 PM
Sai bét rùi !
OK, bạn chứng minh đi.

chongxd
10-03-2009, 12:10 AM
mấy anh từ từ mà thảo luận chứ, mà anh hiep _ pro nói chuyện có tình cảm xíu đi chứ, mất tình cảm quá!

quanglam
10-03-2009, 12:39 AM
Xin lỗi bạn. với dầm, nếu bạn dùng biểu đồ bao mô men thì bạn sẽ dùng lực cắt tương ứng là gì.
trong dầm thép? nếu 1 vị trí mà có cả mô men và lực cắt đều lớn thì sẽ gây hậu quả gì? Một vị trí mà chỉ có mô men hoặc lực cắt lớn theo tổ hợp, còn lực tương ứng sẽ nhỏ thì sẽ có lợi gì?
Nếu bạn trả lời câu này bằng công thức ngon nghẻ trong tiêu chuẩn (BS hoặc AISC cũng được) tôi phục bạn luôn. còn nếu không trước khi chê ai đó thì cũng nêu ra dẫn chứng chứ.

như mình nghĩ mô men và lực cắt là hai vấn đề khác nhau. tính chịu kéo,nén theo mômen(biểu đồ bao mômen) và tính tính chịu cắt theo lực cắt (biểu đồ bao lực cắt).

pttrung
10-03-2009, 01:23 AM
như mình nghĩ mô men và lực cắt là hai vấn đề khác nhau. tính chịu kéo,nén theo mômen(biểu đồ bao mômen) và tính tính chịu cắt theo lực cắt (biểu đồ bao lực cắt).
Theo cả sức bền vật liệu và tiêu chuẩn tính toán, việc tăng ứng suất cắt trong dầm sẽ làm giảm ứng suất pháp cho phép (gây ra bởi mô men) vì thế khi tính nhà thép (khung tĩnh định, hoặc dầm liên tục) thì không dùng biểu đồ bao mô men đâu bạn ạ. Bạn có thể thấy nó trong công thức 4.3.5.2 và 4.2.5.3 trong tiêu chuẩn Anh BS-5950-2000. hoặc công thưc H2-1 trong AISC-360-2005 hoặc phần detail của SAP/ETABS.
Trong kết cấu thép, cái biểu đồ bao mô men và lực cắt chỉ thích hợp với dầm 2 đầu khớp và dầm phụ.
Làm biểu đồ bao là không tiết kiệm.

Trong kết cấu BT thì OK, bạn dùng biểu đồ bao mô men và lực cắt được vì mô men do thép dọc chịu, lực cắt do thép đai chịu, 2 thằng đó có thể tính riêng rẽ.

hiep-pro
10-03-2009, 09:16 AM
Theo cả sức bền vật liệu và tiêu chuẩn tính toán, việc tăng ứng suất cắt trong dầm sẽ làm giảm ứng suất pháp cho phép (gây ra bởi mô men) vì thế khi tính nhà thép (khung tĩnh định, hoặc dầm liên tục) thì không dùng biểu đồ bao mô men đâu bạn ạ. Bạn có thể thấy nó trong công thức 4.3.5.2 và 4.2.5.3 trong tiêu chuẩn Anh BS-5950-2000. hoặc công thưc H2-1 trong AISC-360-2005 hoặc phần detail của SAP/ETABS.
Trong kết cấu thép, cái biểu đồ bao mô men và lực cắt chỉ thích hợp với dầm 2 đầu khớp và dầm phụ.
Làm biểu đồ bao là không tiết kiệm.

Trong kết cấu BT thì OK, bạn dùng biểu đồ bao mô men và lực cắt được vì mô men do thép dọc chịu, lực cắt do thép đai chịu, 2 thằng đó có thể tính riêng rẽ.

Ý của tôi đang noí là cái này nè -do bạn nói không rõ rành và tôi cũng thế ^^

hiep-pro
10-03-2009, 09:18 AM
OK, bạn chứng minh đi.
Cái này đã thảo luận nhiều rồi -bạn có thể xem lại các Topic củ :)

quoc_tuan_anh
08-25-2010, 09:56 AM
Cái này đã thảo luận nhiều rồi -bạn có thể xem lại các Topic củ :)
hức, bác đánh đố nhau qua, topic cũ là topic nào ?
:banghead:

duythanh1412
05-17-2013, 12:17 PM
Đúng là đánh đố nhau !! bác ko giải thích luôn lại lôi cái từ đâu ra rùi nói người ta sai bét !! Vớ vẩn quá !

tranhaixdvn
06-17-2013, 06:34 PM
Cho em hỏi, e có khung phẳng 3 nhịp 4 tầng, vậy tổ hợp nội lực thế nào.
VD: TT+HT, TT+HT+GT, TT+HT+GP, TT+0.9(HT+GT+GP), e chỉ biết tổ họp như vậy thui, sao mấy đứa bạn của e nó kêu thiếu, vậy a nào pro chỉ cho e, e đang làm ĐA BT2

hungnv_87
06-20-2013, 07:52 PM
Cho em hỏi, e có khung phẳng 3 nhịp 4 tầng, vậy tổ hợp nội lực thế nào.
VD: TT+HT, TT+HT+GT, TT+HT+GP, TT+0.9(HT+GT+GP), e chỉ biết tổ họp như vậy thui, sao mấy đứa bạn của e nó kêu thiếu, vậy a nào pro chỉ cho e, e đang làm ĐA BT2
theo mình thì bạn cần có 2 trường hợp hoạt tải HT1 và HT2. Như vậy bạn sẽ có các trường hợp tổ hợp như sau:
TH1= TT+HT1, TH2= TT+HT2, TH3= TT+GT, TH4= TT+GP, TH5= TT+0.9(HT1+GT), TH6=TT+0.9(HT1+GP), TH7= TT+0.9(HT2+GT), TH8= TT+0.9(HT2+GP)

Nhatdn
07-15-2013, 02:58 PM
theo mình thì bạn cần có 2 trường hợp hoạt tải HT1 và HT2. Như vậy bạn sẽ có các trường hợp tổ hợp như sau:
TH1= TT+HT1, TH2= TT+HT2, TH3= TT+GT, TH4= TT+GP, TH5= TT+0.9(HT1+GT), TH6=TT+0.9(HT1+GP), TH7= TT+0.9(HT2+GT), TH8= TT+0.9(HT2+GP)
theo mình thì bạn thiếu 3 TH nữa, ban chưa kể đến trường hợp chất tải toàn bộ, nghĩa là vừa có HT1 và vừa có HT2