PDA

View Full Version : 09.VIC-Thử Tĩnh Tải Cọc,Thử PDA,Thử PIT/Pile Static Load, PDA Test, PIT Test


Admin
07-11-2009, 09:52 AM
08.VIC-Các Phương Phán Thử Cọc Tại C.Trình/Pile Testing At Site

THÍ NGHIỆM PDA

Mục đích của thí nghiệm:
Xác định sức chịu tải của cọc đóng, cọc ép, cọc khoan nhồi, cọc barette dựa trên sóng và ứng suất đo được tại đầu cọc dùng phương pháp CASE và/hoặc CAPWAP

Phương pháp thí nghiệm:
Đo ghi sóng và ứng suất đầu cọc khi tác động một xung lực mạnh lên đỉnh cọc đủ làm cọc dịch chuyển 2-3mm

Qui trình thí nghiệm:
Theo ASTM D4945-00 hoặc theo các tiểu chuẩn riêng do tư vấn thiết kế quy định

Thứ tự các bước thực hiện như sau:
1. Bắt chặt 2 cặp đầu đo gia tốc và biến dạng vào thân cọc đối xứng qua tim cọc, cách đỉnh cọc tối thiểu 2 lần đường kính cọc
2. Vào máy các thông số, test tín hiệu các đầu đo. Bắt lại đầu đo nếu cần thiết
3. Dùng búa đóng cọc đóng lên đầu cọc 5 nhát
4. Kiểm tra chất lượng tín hiệu ghi được của từng nhát búa, nếu tín hiệu không tốt cho đóng lại
5. Tắt máy chuyển sang cọc khác

Đối với cọc khoan nhồi/cọc barette bổ xung thêm các bước sau:
1. Đổ bê tông nối đầu cọc có casing (nếu cọc chưa có casing)
2. Dùng búa chế tạo riêng nặng 1.5-2% ti trọng dự kiến thí nghiệm, ri tự do ở độ cao 2-3m

Báo cáo kết qủa thí nghiệm:
1. Tên, vị trí công trình
2. Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế/giám sát, Nhà thầu thi công cọc, Đn vị thí nghiệm
3. Số liệu về cọc thí nghiệm như kích thước cọc, ngày đóng cọc/đổ bê tông, ngày thí nghiệm
4. Bảng tổng hợp kết qu thí nghiệm
5. Các biểu đồ quan hệ lực, vận tốc, sức chịu ti, năng lượng... theo thời gian
6. Biểu đồ quan hệ Ti trọng-Biến dạng và các bn tính nếu có phân tích CAPWAP
7. Kết luận chung và khuyến nghị

Sau đây, mình xin gửi đến các bạn những hình ảnh về công tác thí nghiệm PDA ngoài hiện trường:

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

-------------------


THÍ NGHIỆM PIT

Mục đích của thí nghiệm:
Xác định vị trí và mức độ khuyết tật (nếu có) của cọc đóng/cọc khoan nhồi dựa trên sóng phn hồi ghi được trên đỉnh cọc

Phương pháp thí nghiệm:
Đo ghi sóng lan truyền trong thân cọc khi tác động một xung lực nhẹ lên đầu cọc

Qui trình thí nghiệm:
Theo ASTM D5882-00 hoặc theo các tiểu chuẩn riêng do tư vấn thiết kế quy định

Thứ tự các bước thực hiện như sau:
1. Làm sạch đầu cọc
2. Dán đầu đo gia tốc lên mặt đỉnh cọc
3. Bật máy vào các thông số cần thiết
4. Dùng búa chuyên dụng gõ lên đầu cọc 5 nhát
5. Kiểm tra tín hiệu ghi được của từng nhát búa, nếu tín hiệu không tốt gõ lại
6. "Phân tích" tín hiệu ghi được
7. Tắt máy chuyển sang cọc khác

Báo cáo kết quả thí nghiệm:

1. Tên, vị trí công trình
2. Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế/giám sát, Nhà thầu thi công cọc, Đn vị thí nghiệm
3. Các số liệu về cọc thí nghiệm như kích thước cọc, ngày đổ bê tông, ngày thí nghiệm
4. Bảng tổng hợp kết qu thí nghiệm
5. Biểu đồ sóng truyền trong thân cọc
6. Kết luận chung và khuyến nghị biện pháp xử lý trong trường hợp cọc bị khuyết tật

[Only registered and activated users can see links]


(adcomvn.com)------------------------PHƯƠNG PHÁP NÉN TĨNH

Mục đích của thí nghiệm:

Xác định sức chịu tải của cọc và thiết lập biểu đồ quan hệ ti trọng biến dạngPhương pháp thí nghiệm:

Nén nhanh (thời gian gia tải không đổi; gia tải nhanh; tốc độ chuyển vị không đổi) hoặc giữ tải từng cấp theo chu kỳQui trình thí nghiệm:

Theo TCXDVN 269:2002/TCXD88:1982 hoặc theo các tiểu chuẩn riêng do tư vấn thiết kế quy địnhThứ tự các bước thực hiện như sau:

1. Gia công đầu cọc và đặt hệ kích

2. Cắt tẩy đầu cọc đến phần bê tông đặc chắc, tạo phẳng bề mặt

3. Lắp đặt hệ kích và căn chỉnh

4. Gia cố nền và lắp đặt gối đỡ, dàn ti trọng

5. Lắp đặt dầm chính, dầm phụ

6. Lắp đặt đối trọng

7. Lắp đặt hệ đồng hồ đo chuyển vị

8. Lắp đặt máy trắc đạc (nếu có yêu cầu)

9. Lắp đặt hệ bm, đồng hồ thuỷ lực

10. Gia ti theo qui trình và ghi chép số liệu hiện trườngBáo cáo kết qủa thí nghiệm:

1. Tên, vị trí công trình

2. Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế/giám sát, nhà thầu thi công cọc, đn vị thí nghiệm

3. Hồ sơ cọc thí nghiệm

4. Số liệu ghi chép hiện trường

5. Biểu đồ quan hệ ti trọng và độ lún

6. Biểu đồ quan hệ ti trọng, độ lún và thời gian

7. Các nhận xét trong đó có đưa ra tải trọng giới hạn theo De Beer, Chin

[Only registered and activated users can see links]


[Only registered and activated users can see links]


(adcomvn.com)

bemost
09-17-2009, 11:14 PM
Theo em được học thì thí nghiệm nén tĩnh chỉ sử dụng cho 1-2% số cọc,thời gian lâu nhanh cũng từ 1-2 ngày,phức tạp.CÒn thí nghiệm động(dùng búa đóng) làm nhanh từ 15 phút -1h cho 1 cọc có thể làm được nhiều cọc,đơn giản mà kết quả không khác so với nén tĩnh thế sao ko bỏ nén tĩnh đi mà thay vào = nén động có phải nén tĩnh còn có công dụng hay ưu điểm nào khác không???

anhdangnhat
09-23-2009, 01:40 PM
Theo như mình được hiểu thì nó phụ thuộc vào cấu tạo địa chất.Nhiều lớp địa chất mà khi dùng thí nghiệm PDA tải trọng nhất thời không đủ độ lớn để phá vỡ cấu trúc của đất làm cho việc theo dõi độ lún cua cọc không chính xác.Nhưng khi ta thí nghiệm nén tĩnh thì việc ta gia tải từ từ này có thể cho ta kết quả chính xác

kienxd04
09-28-2009, 10:12 PM
Bác có biên bản hay báo cáo gì về phần thử tĩnh cọc ngoài hiện trường ko? em đang cần, xin cám ơn

Admin
03-10-2010, 08:08 PM
PILE TEST PROCEDURE
PROJECT : CIVIL PROJECTS
LOCATION : PROJECT AT HOCHIMINH CITY

Ho Chi Minh City, 2008
PROJECT INDENTIFICATIONS

System of P.C piles with a diameter of 250-500mm.

I. LOADING TEST

1. SPECIFICATIONS OF TEST PILE

The test piles are drove ones which shall be executed prior to the commencement of main pilling works. The same method and materials shall be used for driving of the working piles of the project.

The location and maximum test load shall be decided by the Designer and Consultant. The specifications of test piles are listed in the following tables.

Table 1: Test Pile Specifications

Pile type
PC Pile
Number of test piles
20
Pile Diameter (mm)
250-500
Maximum Test Load (tones)
37,5-250


2. TEST PURPOSE

The static load test may be specified either on the preliminary pile or working pile in accordance with the program of quality control. The purpose of the static load test is to

- Verify the capacity of the pile for load at the specified settlement.
- Check the loading bearing capacity of the design.

Loading test will be compiled with the TCXDVN 269: 2002 Standard Test Method for Piles Under Static Axial Compressive Load.3. TEST METHOD

Based on the designed requirements, the test will be carried out by the application of an axial static load applied to a single pile by mean of compression method. By this method, the vertical pile shall be loaded by means of a hydraulic jack acting against a system of kentledges which are built on top of the pile. In the test, the weight of kentledges will be used as the reaction system.

4. TEST EQUIPMENT

The test equipment consists of apparatus for applying load, reaction system and settlement measuring instruments. If the time schedule is about one month, the equipment is sufficient to carry out to test frames.
4.1 Apparatus for Applying Load

The apparatus for applying load consists of hydraulic jack operated under a hydraulic pump with pressure gauge. The apparatus for applying load has the following specifications:

4.1.1 Hydraulic jack

- Type of Jack : QT 500T
- Manufacturer : Japan
- Capacity Force : 500 tonne
- Quantity : 1pc
or
- Type of Jack : QT 100T
- Manufacturer : Japan
- Capacity Force : 100 tonne
- Quantity : 1pc

4.1.2 Hydraulic pump

- Type of Pump : ENERPAC;
- Manufacture : USA;
- Engine : 1.5HP, 220V, 50Hz;
- Maximum pressure : 10.000 psi;
- Oil flow : 1-11 liter/minute;
- Quantity : 1pc

4.1.3 Pressure gauge
- Measuring capacity : 0-60 kg/cm
- Error : 1.5%
- Quantity : 1 pc

Before testing, calibration certificates of the hydraulic jack and pressure gauge shall be submitted the Owner and the Consultant. These certificates are attached hereinafter.

4.2 Reaction System

The reaction system contains test beam, loading frame and kentledges. The loading frame is constructed by a system of cross beams. The kentledge with concrete blocks placed safely on the loading frame and the test beam directly placed under the loading frame is formed as reaction system of the apparatus for applying load. The reaction system with the following specifications was used:

4.2.1 Test beam

- Material : High strength steel
- Dimensions : 90 x 300 mm, length 12 m
- Weight : 3,5 tonne
- Quantity : 6 pc
or
- Material : High strength steel
- Dimensions : 90 x 300 mm, length 12 m
- Weight : 3,5 tonne
- Quantity : 2 pc

4.2.2 Kentledge

- Total quantity : 300 tonne


4.3 Settlement Measuring Instruments

The settlement measuring instruments consist of by four dial gauges and two reference beams. The dial gauges were placed firmly on the stable reference beams to ensure no influence of soil movement or deformation of equipment on the measurement data of settlement. The dial gauges have the following specifications:

- Manufacture : Russia
- Maximum travel : 50 mm
- Accuracy : 0.01 mm
- Quantity : 04 pcs

Before testing, the inspection calibration certificates of the dial gauges were submitted to the Owner, Consultant and Consultant. These certificates are attached hereinafter.

5. PREPARATION

The preparation of test pile contains pile installation and preparation of pile head.
Before testing, the head of the test pile shall be prepared to the level and even.

6. TEST PROCEDURE

6.1 Loading Procedure

According to the loading procedures, the load shall be applied in increments load. Each load increment and decrement shall be held for specifies interval of time. Readings of gross settlement, load, and time are taken and recorded immediately before and after the application of each load increment.

Following each application of each load increment, the load shall be maintained at the specified value for not less than the time show in the bellow table and until the rate of settlement is less than 0.25mm/60min, in 20 cycles.


Table 2: Loading & Unloading Procedure


Cycle
% Designed
Load (%)
Minimum Holding Time

0
0

5
10 minutes

0
0
Cycle
1
25
50
75
100
50
0
≥ 1 hour till the settlement rate ≤ 0.25 mm/h – but not long than 2h
- ditto-
- ditto-
till the settlement rate ≤ 0.25 mm/hour and ≤ 6/hours
30 minutes
≥ 1 hour till the settlement rate ≤ 0.25 mm/hour
Cycle
2
25
50
75
100
125
150
175
200
150
100
50
0
≥ 1 hour till the settlement rate ≤ 0.25 mm/h – but not long than 2h
- ditto-
- ditto-
- ditto-
- ditto-
- ditto-
- ditto-
till the settlement rate ≤ 0.25 mm/hour and ≤ 24/hours
30 minutes
30 minutes
30 minutes
≥ 1 hour till the settlement rate ≤ 0.25 mm/hour


Note:
The rate of settlement should be less than 0.25 mm per 60 minutes at every stage.

6.2 Measurement Procedure

During loading and unloading, the readings of time, load and settlement of pile head were taken and recorded for every increment and decrement at 0, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 minutes. After these two hours, the settlement rate shall be hourly taken in next 10 hours and each two hours for the last 12 hours.

Unloading reading time will be 0, 10, 15, 30 and each 30 minutes for the hour following.

6.3 Abandonment of Load Test

Test shall be have to be discontinued if any of the following occurs.

- Faulty jack or gauge.
- Pile head crack or broken.
- Initial readings are incorrect.

6.4 Failure

When the preliminary pile tests have been carried out as prescribes above, the piles so tested shall be deemed to have failed and reached the ultimate load capacity of the pile if any one of the following criterion is reached:

- Pile material is broken.
- A settlement equal to 10% of the test pile diameter is recorded or
- The rate of the settlement continues undiminished without further increment of load.
Allowable residual settlement:

7. TEST RESULT

The result from load test is recorded and presented in two forms, tabular form and graphical form.

7.1 Tabular Form

The data including readings of load, time and settlement taken and recorded during testing for tested pile is presented in “The Pile Load Test Record”.


7.2 Graphical Form
From the test data, the following curves are established for tested pile:
- Load - Settlement Curve
- Settlement - Time Curve
- Load - Settlement - Time Curve

8. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

On the basic of test results and observations during testing, some conclusions and recommendations can be conducted for the test piles.