PDA

View Full Version : Hình ảnh thí nghiệm PDA ngoài hiện trường


Phoenix
06-29-2009, 03:18 PM
Mục đích của thí nghiệm:
Xác định sức chịu tải của cọc đóng, cọc ép, cọc khoan nhồi, cọc barette dựa trên sóng và ứng suất đo được tại đầu cọc dùng phương pháp CASE và/hoặc CAPWAP

Phương pháp thí nghiệm:
Đo ghi sóng và ứng suất đầu cọc khi tác động một xung lực mạnh lên đỉnh cọc đủ làm cọc dịch chuyển 2-3mm

Qui trình thí nghiệm:
Theo ASTM D4945-00 hoặc theo các tiểu chuẩn riêng do tư vấn thiết kế quy định

Thứ tự các bước thực hiện như sau:
1. Bắt chặt 2 cặp đầu đo gia tốc và biến dạng vào thân cọc đối xứng qua tim cọc, cách đỉnh cọc tối thiểu 2 lần đường kính cọc
2. Vào máy các thông số, test tín hiệu các đầu đo. Bắt lại đầu đo nếu cần thiết
3. Dùng búa đóng cọc đóng lên đầu cọc 5 nhát
4. Kiểm tra chất lượng tín hiệu ghi được của từng nhát búa, nếu tín hiệu không tốt cho đóng lại
5. Tắt máy chuyển sang cọc khác

Đối với cọc khoan nhồi/cọc barette bổ xung thêm các bước sau:
1. Đổ bê tông nối đầu cọc có casing (nếu cọc chưa có casing)
2. Dùng búa chế tạo riêng nặng 1.5-2% ti trọng dự kiến thí nghiệm, ri tự do ở độ cao 2-3m

Báo cáo kết qủa thí nghiệm:
1. Tên, vị trí công trình
2. Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế/giám sát, Nhà thầu thi công cọc, Đn vị thí nghiệm
3. Số liệu về cọc thí nghiệm như kích thước cọc, ngày đóng cọc/đổ bê tông, ngày thí nghiệm
4. Bảng tổng hợp kết qu thí nghiệm
5. Các biểu đồ quan hệ lực, vận tốc, sức chịu ti, năng lượng... theo thời gian
6. Biểu đồ quan hệ Ti trọng-Biến dạng và các bn tính nếu có phân tích CAPWAP
7. Kết luận chung và khuyến nghị

Sau đây, mình xin gửi đến các bạn những hình ảnh về công tác thí nghiệm PDA ngoài hiện trường:

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

abc_cad
07-23-2009, 12:44 PM
Trực quan và rất dễ hiểu cho những người chưa có thực tế. Thanks!

phamquangdat
11-25-2009, 01:23 AM
Rất hay,cảm ơn bạn nhé!!

anhxd
11-25-2009, 01:40 AM
Bài của bạn PHOENIX hay đấy thank nha!

tieungaothusinh
04-15-2010, 02:05 AM
rất có ích cho những người như mình vì chưa có nhìu kinh nghiệm thực tiễn.

ngocht
01-27-2011, 01:33 AM
bạn có ảnh về thí nghiệm cho cọc khoan nhồi khoảng 400 tân không