PDA

View Full Version : Lựa chọn giải pháp xây dựng trung tâm điều khiển & giám sát chiếu sáng công cộng đô thị


haitt
06-12-2009, 03:35 AM
LỰA CHỌN GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN & GIÁM SÁT
CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ

1. Sự cần thiết có trung tâm điều khiển trong đô thị hiện đại.
Trong nhiều năm xây dựng và cải tạo Hệ thống chiếu sáng công cộng của các thành phố đã được mở rộng và nâng cao chất lượng chiếu sáng. Việc quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng cần được quan tâm hơn để phục vụ ánh sáng cho nhân dân. Các thành phố đã và đang chuẩn bị xây dựng các trung tâm điều khiển & giám sát chiếu sáng công cộng và lắp đặt các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Thành phố Hà Nội là đơn vị áp dụng trung tâm điều khiển đầu tiên trong cả nước, tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng trung tâm điều khiển chiếu sáng công cộng với quy mô điều khiển 12.000 điểm sáng. Sau thời gian ứng dụng trung tâm điều khiển các đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng đều thấy được các hiệu quả rõ rệt so với điều khiển bằng các rơ le thời gian.
2. Các giải pháp công nghệ đang được sử dụng tại Việt Nam
Then chốt của việc xây dựng các trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng là việc sử dụng công nghệ truyền thông phù hợp. Thông tin điều khiển được truyền từ trung tâm đến các tủ điều khiển chiếu sáng và có thể đến từng điểm sáng tùy theo cấp độ của từng công nghệ: điều khiển đóng cắt pha, điều khiển chế độ tiết kiệm năng lượng tại tủ, điều khiển tiết giảm công suất tại điểm sáng và thu lại các thông tin đo lường giám sát trên lưới điện chiếu sáng, điểm sáng tại phòng điều khiển trung tâm.
Hiện nay các công nghệ truyền thông được sử dụng cho trung tâm điều khiển gồm có các loại như sau:
- Mô hình 1: Truyền thông từ trung tâm điều khiển đến các tủ điều khiển khu vực bằng đường truyền dial-up có dây ( truyền thông qua đường điện thoại công cộng ). Tại các tủ điều khiển khu vực này thông tin được truyền đến các tủ điều khiển chiếu sáng bằng đường truyền PLC ( tận dụng đường điện lưới để truyền thông điều khiển – giám sát). Theo giải pháp này đường truyền thông dial-up có nhiều hạn chế cho việc quản lý vận hành, điều khiển & giám sát không được tức thời vì muốn điều khiển hoặc giám sát đến một tủ khu vực máy tính tại phòng điều khiển trung tâm phải quay số trực tiếp đến các tủ điều khiển khu vực, thời gian điều khiển chậm, giám sát không tức thời cho tất cả các khu vực chiếu sáng.
Việc thiết kế các mạch truyền thông qua cáp điện chiếu sáng tại các tủ điều khiển chiếu sáng trong một khu vực là rất phức tạp khi lắp đặt đường cáp ngầm. Độ ổn định của hệ thống cũng không được cao vì đường truyền PLC giữ các tủ điều khiển chiếu sáng là khá xa nên chất lượng truyền thông cũng không được tốt.
- Mô hình 2: Truyền thông từ trung tâm điều khiển đến các tủ điều khiển khu vực bằng đường truyền ADSL, truyền thông từ các tủ khu vực đến các tủ điều khiển chiếu sáng và đến các bóng đèn bằng đường truyền PLC ( tận dụng đường điện lưới để truyền thông tin điều khiển giám sát)
Theo giải pháp này việc thiết kế lắp đặt phải được lắp đặt đồng bộ cả thiết bị điều khiển và thiết bị tiết kiệm năng lượng cho từng điểm sáng vì vậy giá thành đầu tư rất lớn. Giải pháp này đã được áp dụng tại Trung tâm điều khiển chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, 2008. Tuy nhiên dây là giải pháp truyền thông có dây nên giá thành lắp đặt cao và vận hành hệ thống cũng mất nhiều nhân công.
- Mô hình 3: Ứng dụng mạng không dây GSM/GPRS để điều khiển & giám sát chiếu sáng. Truyền thông từ trung tâm điều khiển đến tủ điều khiển chiếu sáng là đường truyền qua mạng không dây, truyền thông từ tủ điều khiển đến các điểm sáng qua cáp điện chiếu sáng (PLC Network).
Theo giải pháp này việc thiết lập đường truyền thông từ trung tâm điều khiển đến các tủ điều khiển chiếu sáng là đường truyền không dây (sử dụng mạng GSM/GPRS). Truyền thông từ tủ điều khiển chiếu sáng đến các điểm sáng là đường truyền (PLC), sử dụng cáp điện chiếu sáng hiện có cấp nguồn cho lưới đèn để truyền thông tin giám sát điều khiển đến từng điểm sáng.
Với mô hình 3 là mô hình hiện đại nhất hiện nay, với đường truyền không dây nên dễ dàng lắp đặt tại bất cứ vị trí nào, không ảnh hưởng đến các cơ sở hạ tầng đã xây dựng. Giá thành đầu tư theo mô hình này là phù hợp với các thành phố nước ta. Các thành phố có thể đầu tư theo từng bước và theo các cấp độ vận hành theo yêu cầu thực tế của từng địa phương:
+ Điều khiển & giám sát đến tủ điều khiển chiếu sáng: Lắp đặt thiết bị điều khiển tại tủ & thiết bị tiết giảm công suất tại tủ.
+ Điều khiển & giám sát đến từng đèn thực hiện tiết kiệm điện năng. Có thể điều khiển và kết nối với nhiều loại balast và bộ tiết giảm công suất khác nhau của nhiều hãng sản xuất.
3 Khuyến cáo & đề xuất lựa chọn công nghệ.
Hiện nay các đô thị hiện đại trong nước cần có trung tâm điều khiển & giám sát chiếu sáng để phục vụ cho việc quản lý vận hành, đáp ứng được ánh sáng kịp thời cho nhân dân, tiết kiệm năng lượng.
Sau khi phân tích nghiên cứu các giải pháp công nghệ trên thế giới và đã áp dụng vào Viêt Nam ở trên chúng tôi đề xuất lựa chọn công nghệ và khuyến cáo đến các thành phố, các nhà đầu tư, các sở, các cơ quan quản lý chiếu sáng công như sau:
Mô hình 3: Ứng dụng công nghệ mạng không dây GSM/GPRS cho việc quản lý vận hành Hệ thống chiếu sáng công cộng là công nghệ hiện đại, tiên tiến, tối ưu nhất hiện nay. Tùy theo điều kiện nhu cầu của từng địa phương mà thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho phù hợp: tiết kiệm năng lượng tại tủ điều khiển chiếu sáng, tiết kiệm năng lượng tại từng điểm sáng.
Với mô hình này có thể đầu tư từng bước, công nghệ mở, tính năng quản lý vận hành phù hợp với đặc điểm của hệ thống chiếu sáng công cộng của các đô thị hiện đại. Các đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng tại các thành phố, cần đề xuất với lãnh đạo thành phố để ứng dụng trung tâm điều khiển chiếu sáng hiệu quả.


TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM
Hội chiếu sáng đô thị Việt Nam