PDA

View Full Version : đo đường kính thép có gờ


tuanhanghai
05-31-2009, 11:11 PM
cho em hỏi dùng thước kẹp để đo đường kính cho thép có gờ như nào là chính xác nhất

chauttkdqb
06-01-2009, 11:46 AM
cho em hỏi dùng thước kẹp để đo đường kính cho thép có gờ như nào là chính xác nhất
Như bạn biết đấy, đường kính của thép bao gồm đường kính danh nghĩa và đường kính thực, Khi bạn nói thép phi 10, phi 25....đó chính là đường kính danh nghĩa còn đường kính thực là đường kính tính toán được dựa trên khối lượng đơn vị của thép.
Vì vậy bạn hải như vậy có nghĩa là đo đường kính danh nghĩa: Bạn phải dùng thước kẹp có độ chính xác <1mm và đo tại 3 vị trí:
thứ nhất đường kính tại 2 sóng dọc
thứ hai đường kính tại gờ
thứ ba đường kính không gờ
Lấy trung bình 3 kết quả trên là chính xác nhất:prrrr::prrrr:

tuanhanghai
06-01-2009, 01:34 PM
Tiện đây cho em hỏi luôn vấn đề này: cốt thép được phân thành nhiều nhóm khác nhau (ví dụ như C-I, C-II, A-I, A-II), cường độ là khác nhau nhưng em thấy một số nhà dân dụng khi mua thép chỉ báo đường kính chứ không báo thép thuộc loại nào. Khi vào các cửa hàng ban thép cũng không thấy phân loại ra mà chỉ thấy xếp theo đường kính vậy không biết thép thuộc nhóm nào? và trên thanh thép có kí hiệu nhóm thép không các bác

chauttkdqb
11-06-2009, 10:55 AM
Tiện đây cho em hỏi luôn vấn đề này: cốt thép được phân thành nhiều nhóm khác nhau (ví dụ như C-I, C-II, A-I, A-II), cường độ là khác nhau nhưng em thấy một số nhà dân dụng khi mua thép chỉ báo đường kính chứ không báo thép thuộc loại nào. Khi vào các cửa hàng ban thép cũng không thấy phân loại ra mà chỉ thấy xếp theo đường kính vậy không biết thép thuộc nhóm nào? và trên thanh thép có kí hiệu nhóm thép không các bác
Theo các tiêu chuẩn đánh giá củ (TCVN 1651-1985....) thì thép được phân ra các loại như bạn nói những hiện tại theo (TCVN 1651-2008 thì thép được phân ra làm các loại: CB300-V, CB400-V, CB500-V (đối với thép vằn) và CB240-T, CB300-T (đối với thép trơn). Trong các ký hiệu của thanh thép chỉ có ghi các ký hiệu cảu nơi sản xuất và đường kính danh nghĩa. Còn để phân loại thép thì chúng ta phải tiến hành các thí nghiệm kéo để xác định được hai thông số để phân loại đó là: cường độ (giới hạn chảy, giới hạn bền) và độ giãn dài. Chúc bạn thành công trong cuộc sống !

mrcuong1980
04-17-2010, 08:05 PM
Tiêu chuẩn nào mà bạn nói là đường kính danh nghĩa lấy trung bình 3 cái đó, theo tôi nghĩ như vậy là sai bét

dslbkxd
04-17-2010, 11:03 PM
Mình thì không hiểu lắm về cách đo chính xác, nhưng các cách đo sẽ được quy định trong tiêu chuẩn TCVN 6285-1997, hoặc trong catalog của nhà sản xuất thép
Ngoài công trường thường dùng phương pháp cân trọng lượng thép (1m) rồi suy ra fi là chính xác nhất

nguyenhung531
07-26-2011, 09:32 PM
anh long nói đúng đó.