PDA

View Full Version : Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu các công tác xây dựng và kết cấu


oitroi
05-07-2009, 10:23 PM
TIÊU CHUẨN THI CÔNG NGHIỆM THU CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤUTCXD 79 : 1980 Thi công và nghiệm thu công tác nền móng ([Only registered and activated users can see links])

TCXD 46 : 1984 Chống sét cho các công trình xây dựng - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 3987: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắt sửa đổi hồ sơ thiết kế thi công ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 4055: 1985 Tổ chức thi công ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 4085: 1985 Kết cấu gạch đá - Thi công và nghiệm thu ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 4091: 1985 Nghiệm thu các công trình xây dựng ([Only registered and activated users can see links])

TCXD 159 : 1986 Trát đá trang trí - Thi công và nghiệm thu ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 4252: 1988 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công - Qui phạm thi công và nghiệm thu ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 4447: 1987 Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 4516: 1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 4519: 1988 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 4528: 1988 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô - Quy phạm thi công và nghiệm thu ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 4606: 1988 Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu - Quy phạm thi công và nghiệm thu ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 4607: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ mặt bằng tổng thể và mặt bằng thi công công trình ([Only registered and activated users can see links])

TCXD 170 : 1989 Kết cấu thép - Gia công, lắp đặt và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5637: 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5639: 1991 Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt song - nguyên tắt cơ bản ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5640: 1991 Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắt cơ bản ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5672: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - yêu cầu chung ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5674: 1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng -Thi công nghiệm thu ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 4055: 1995 Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam Tập VII Quản lí chất lượng, thi công và nghiệm thu ([Only registered and activated users can see links])

TCXD 190 : 1996 Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu ([Only registered and activated users can see links])

TCXD 196 : 1997 Nhà cao tầng - Công trình thử tĩnh - và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi ([Only registered and activated users can see links])

TCXD 197 : 1997 Nhà cao tầng – Thi công cọc khoan nhồi ([Only registered and activated users can see links])

TCN 257 : 2000 Quy định kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi ([Only registered and activated users can see links])

TCN 266 : 2000 Quy phạm thi công và nghiệm thu ([Only registered and activated users can see links])

TCXD 286 : 2003 Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu ([Only registered and activated users can see links])

TCXD 303 : 2004 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu ([Only registered and activated users can see links])

TCXD 305 : 2004 Bêtông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu ([Only registered and activated users can see links])

TCXD 326 : 2004 Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu ([Only registered and activated users can see links])

TCXD 331 : 2004 Vật liệu xây dựng - Phương pháp thử tĩnh không cháy ([Only registered and activated users can see links])

TCXD 303 : 2006 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Phần công tác ốp trong xây dựng ([Only registered and activated users can see links])

TCXD 371 : 2006 Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng ([Only registered and activated users can see links])

TCXD 374 : 2006 Hỗn hợp bêtông trộn sẵn, các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu ([Only registered and activated users can see links])

TCXD 385 : 2006 Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng ([Only registered and activated users can see links])

TCXD 387 : 2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Thi công và nghiệm thu ([Only registered and activated users can see links])

TCXD 390 : 2006 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu ([Only registered and activated users can see links])

(diendanxaydung.vn - giaxaydung.vn)

tieuho.11111
03-22-2010, 10:54 AM
cho em hoi download sau jay.em ko biet download su huynh oi

tieuho.11111
03-22-2010, 10:57 AM
[Only registered and activated users can see links]
thank!!!!!!!!!!!!!!

XAYNHADEP.com.vn
03-22-2010, 10:58 AM
cho em hoi download sau jay.em ko biet download su huynh oi

[Only registered and activated users can see links]
thank!!!!!!!!!!!!!!

Link đã die!

Bạn có thể search tên từng tiêu chuẩn rồi download (search trên google nhé) :)

dslbkxd
03-27-2010, 09:49 AM
bạn có thể tra tại đây nè!
tiêu chuẩn xây dựng ([Only registered and activated users can see links])

HOANGACSC
03-28-2010, 03:21 PM
[Only registered and activated users can see links]
thank!!!!!!!!!!!!!!

cho em hoi download sau jay.em ko biet download su huynh oi

Các thành viên diễn đàn chú ý:

các bài viết chỉ chứa nội dung cảm ơn,không có đầu đuôi và gõ tiếng việt không dấu sẽ bị xóa
Các bạn vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi post bài
Xin vui lòng hợp tác để diễn đàn phát triển
Cảm ơn