PDA

View Full Version : Tiêu chuẩn chất lượng không khí và phương pháp xác định


oitroi
05-04-2009, 12:46 AM
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNHTCVN 1612: 1975 Các thử nghiệm ảnh hưởng của yếu tố khí hậu - thử nghiệm nóng ẩm biến đổi chu kỳ ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 1966: 1977 Khí hậu chuẩn - dùng trong đo lường và thử nghiệm ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5704: 1993 Không khí vùng làm việc - Phương pháp xác định hàm lượng bụi ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5067: 1995 Chất lượng không khí - Phương pháp xác định khối lượng hàm lượng bụi ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5293: 1995 Chất lượng không khí - Phương pháp indophenol xác định hàm lượng amoniac ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5498: 1995 Chất lượng không khí - Phương pháp xác định khối lượng bụi lắng ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5938: 1995 Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5939: 1995 Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5940: 1995 Chất lượng không khí - tiêu chuẩn khí thải công nghiệp ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5966: 1995 Chất lượng không khí - Những vấn đề chung - thuật ngữ ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5967: 1995 Chất lượng không khí - Những vấn đề chung - Các đơn vị đo ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5968: 1995 Chất lượng không khí - Xác định các hợp chất khí của lưu huỳnh trong không khí xung quanh - Thiết bị lấy mẫu ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5969: 1995 Không khí xung quanh - Xác định chỉ số ô nhiễm ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5970: 1995 Lập kế hoạch giám sát chất lượng không khí xung quanh ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5971: 1995 Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh Dioxit- Phương pháp Tetracloromercurat (TCM)/pararo sanilin ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5972: 1995 Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng ra cacbon monoxit (Co) - Phương pháp sắc kí khí ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5973: 1995 Chất lượng không khí - ISO 9359 : 1989 Phương pháp lấy mẫu phân tầng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5974: 1995 Không khí xung quanh - Xác định chỉ số khói đen ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5975: 1995 Sự phát thải của nguồn tĩnh Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh dioxit - Phương pháp hyđro peroxit/ bari perclorat/thorin ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5976: 1995 Khí thải ngồn tĩnh - Xác định nồng độ khối lượng của lưu huúnh dioxit (SO2)- Đặc tính của các phương pháp đo tự động ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5977: 1995 Sự phát thải của nguồn tĩnh - Xác định nồng độ và lưu lượng bụi trong các ống dẫn khí - Phương pháp khối lượng thủ công ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 5978: 1995 Chất lượng không khí - Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh dioxit trong không khí xung quanh - Phương pháp trắc quang dùng thorin ([Only registered and activated users can see links])

TCVN 7889: 2008 Nồng độ khí Radon tự nhiên trong nhà - Mức quy định và yêu cầu chung về phương pháp đo ([Only registered and activated users can see links])


(diendanxaydung.vn - giaxaydung.vn)

nv-h
05-08-2009, 05:12 PM
anh ơi sao lại bị hỏng font chữ thế

huupt
03-12-2010, 04:23 PM
Sao ko down được thế nhỉ?

huupt
03-16-2010, 09:47 AM
Bạn ơi, sao mình ko down được nhỉ, link die rùi thì phải????help me, đang cần gấp lắm.

dslbkxd
03-19-2010, 11:55 AM
Bạn thử tìm hiểu trong này xem sao
[Only registered and activated users can see links]
hoặc
[Only registered and activated users can see links]

oitroi
03-19-2010, 06:46 PM
Close topic.
Lý do : Link die.