PDA

View Full Version : Hệ thống tiêu chuẩn xây dựng việt nam (tcxdvn) tiêu chuẩn việt nam (tcvn) và tiêu chuẩn ngành (tcn)


oitroi
04-25-2009, 09:39 PM
NĂM 2008

TCVN 7888 : 2008 Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước.
download ([Only registered and activated users can see links] c%20truoc.pdf)
TCVN 1651-1:2008 Thép cốt Bêtông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn
download ([Only registered and activated users can see links] on.zip)
TCVN 1651-2:2008 Thép cốt Bêtông - Phần 2: Thép thanh vằn
download ([Only registered and activated users can see links] n.zip)


NĂM 2007

TCXDVN 391 :2007 tiêu chuẩn về Dưỡng ẩm tự nhiên cho bê tông cốt thép.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 389 : 2007 bê tông ứng lực trước - yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 356 : 2007 tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện đa khoa.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 46 -2007 hướng dẫn thiết kế và bảo trì hệ thống chống sét cho công trình xây dựng.
download ([Only registered and activated users can see links] et_ke_va_bao_tri_he_thong.rar)

NĂM 2006


TCXDVN 33 : 2006 Cấp nước - Mạng lưới đường ống Tiêu chuẩn thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 194 : 2006 Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật.
download ([Only registered and activated users can see links] B1%5D.vn.zip)
TCXDVN 364 : 2006- Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
download ([Only registered and activated users can see links] GPS%20trong%20trac%20dia%20cong%20trinh_gia24%5B1% 5D.vn.zip)
TCVN 7552 : 2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa, phương pháp thử
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 7570 : 2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa, yêu cầu kỹ thuật
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 33 : 2006 hướng dẫn thiết kế đường ống.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 194 : 2006 Tiêu chuẩn về khảo sát địa kỹ thuật công trình nhà cao tầng
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 390 : 2006 bê tông và bê tông cốt thép quy phạm thi công và nghiệm thu.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 375 : 2006 tiêu chuẩn thiết kế công trình chống động đất.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 367 : 2006 phân loại vật liệu chống thấm.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 368 : 2006 vật liệu chống thấm ,sơn nhũ tương Bitium Polyme
download ([Only registered and activated users can see links])
Tiêu chuẩn 371 /2006 nghiệm thu công trình
download ([Only registered and activated users can see links])

NĂM 2005

TCXDVN 338 : 2005 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 2737 : 2005 tải trọng và tác động - tiêu chuẩn thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 7440 : 2005 Tiêu chuẩn thải ngành công nghiệp nhiệt điện
download ([Only registered and activated users can see links] t%20dien.rar)
TCXDVN 43 : 2005 tiêu chuẩn huớng dẫn phương pháp xác định tính đồng nhất của cọc khoan nhồi.
download ([Only registered and activated users can see links] KHOAN%20NHOI.pdf)
TCXDVN 356 :2005 tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép (BTCT).
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 175 : 2005 Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng.
download ([Only registered and activated users can see links] ng%20cong.rar)


NĂM 2004

TCXDVN 306 : 2004 Thông số vi khí hậu trong phòng.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 353 : 2004 - Nhà ở liền kề - Tiêu chuẩn thiết kế
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 162 : 2004 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy
download ([Only registered and activated users can see links] 0bat%20nay_gia24%5B1%5D.vn.zip)
TCXDVN 330 :2004 nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra chất lượng.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 328 : 2004 tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính .
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 325 : 2004 phụ gia hoá học cho bê tông.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 324 : 2004 xi măng xây trát.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 321 : 2004 sơn xây dựng - phân loại
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 142 : 2004 Tiêu chuẩn cấp nước vùng ven biển.
download ([Only registered and activated users can see links] n.rar)
TCXDVN 60 : 2004 Tiêu chuẩn thiết kế trường dạy nghề.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 281 : 2004 Tiêu chuẩn thiết kế nhà văn hoá thể thao.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 287 : 2004 Tiêu chuẩn thiết kế công trình thể thao - sân vận động.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 288 : 2004 Tiêu chuẩn thiết kế công trình thể thao - bể bơi.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 289 : 2004 Tiêu chuẩn thiết kế công trình thể thao - nhà thể thao
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 306 : 2004 Tiêu chuẩn về thông số vi khí hậu trong phòng công trình công cộng.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 303 : 2004 tiêu chuẩn công tác hoàn thiện trong xây dựng.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 313 : 2004 tiêu chuẩn hướng dẫn chống nứt cho bê tông cốt thép.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 323 : 2004 Tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 323 : 2004 tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 171- 1989 Phương pháp kiểm tra bê tông bằng súng bật nẩy và siêu âm
download ([Only registered and activated users can see links] a%20sieu%20am_gia24%5B1%5D.vn.zip)
TCXDVN 309 : 2004 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình.
download ([Only registered and activated users can see links] g%20trinh_gia24%5B1%5D.vn.zip)

NĂM 2003

TCXDVN 293 : 2003 Chống nóng nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 286 : 2003 tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công tác đóng ép cọc.
download ([Only registered and activated users can see links] THU.pdf)
TCXDVN 293 : 2003 tiêu chuẩn công tác chống nóng cho nhà ở.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 276 : 2003 tiêu chuẩn thiết kế công trình công cộng .
download ([Only registered and activated users can see links])

NĂM 2002

TCXDVN 269:2002 cọc - phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng ép dọc trục.
download ([Only registered and activated users can see links] 20truc.PDF)

NĂM 2001

14TCN 101:2001 giếng giảm áp - thi công và nghiệm thu.
download ([Only registered and activated users can see links])

NĂM 2000

22TCN 257:2000 quy định kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi.
download ([Only registered and activated users can see links] %20thu%20coc%20khoan%20nhoi.doc)
22TCN 266:2000 quy phạm thi công và nghiệm thu cầu cống.
download ([Only registered and activated users can see links] em%20thu%20Cau%20-%20Cong.DOC)
TCVN 257:2000 Quy định kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi.
download ([Only registered and activated users can see links] va%20nghiem%20thu%20coc%20khoan%20nhoi.doc)
TCVN 3121 :2002 vữa xây dựng phương pháp thử.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 245 :2000 gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước.
download ([Only registered and activated users can see links])

NĂM 1999

NGhị định 88/1999 NĐ-CP ban hành quy chế đấu thầu
đownload ([Only registered and activated users can see links])

NĂM 1998

TCXDVN 205:1998 móng cọc tiêu chuẩn thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 208:1998 cọc khoan nhồi - yêu cầu về chất lượng thi công.
download ([Only registered and activated users can see links] %20cong.PDF)
TCXDVN 207:1998 bộ lọc bụi tĩnh điện - sai số lắp đặt.
download ([Only registered and activated users can see links])

NĂM 1997

TCXDVN 203:1997 nhà cao tầng - công tác đo đạc phục vụ thi công.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 202:1997 nhà cao tầng - kỹ thuật thi công phần thân.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 201:1997 nhà cao tầng - kỹ thuật sử dụng giáo treo.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 200:1997 nhà cao tầng - kỹ thuật về bê tông bơm.
download ([Only registered and activated users can see links] )
TCXDVN 199:1997 Nhà cao tầng - phương pháp chế tạo bê tông mác 400-600
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 198:1997 nhà cao tầng - công tác thi công kết cấu bê tông cốt thép toàn khối.
download ([Only registered and activated users can see links] %20KHOI.PDF)
TCXDVN 197:1997 nhà cao tầng - công tác thi công cọc khoan nhồi.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 196:1997 nhà cao tầng - công tác thử tĩnh và kiểm tra cọc khoan nhồi.
download ([Only registered and activated users can see links] AN%2CN.PDF)
TCXDVN 195:1997 nhà cao tầng - công tác thiết kế cọc khoan nhồi.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 6260:1997 xi măng poóc lăng hỗn hợp - yêu cầu kỹ thuật.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 6220:1997 Cốt liệu nhẹ cho bê tông - sỏi , dăm sỏi và đá karamzit- phương pháp thử.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 6220:1997 Cốt liệu nhẹ cho bê tông - sỏi , dăm sỏi và đá karamzit- yêu cầu kỹ thuật
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 5729:1007 đường ôtô cao tốc -yêu cầu thiết kế
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 196 : 1997 Nhà cao tầng - công tác thử tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 203 : 1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ thi công.
download ([Only registered and activated users can see links] gia24%5B1%5D.vn.zip)
TCVN 184 : 1997 Nhà cao tầng: Công tác Khảo sát địa kỹ thuật.
download ([Only registered and activated users can see links] .zip)
TCXD 203 : 1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ thi công.
download ([Only registered and activated users can see links] gia24%5B1%5D.vn.zip)

NĂM 1996

TCXDVN 6160 : 1996 nhà cao tầng - yêu cầu thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 189 : 1996 tiêu chuẩn thiết kế móng có tiết diện nhỏ.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 6161:1996 phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương mại -yêu cầu thiết kế
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 6160 : 1996 Phòng cháy chữa cháy.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXD 189 : 1996 Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links])

oitroi
04-25-2009, 09:40 PM
NĂM 1995

TCVN 2262 : 1995 phòng cháy chữa cháy nhà và công trình - yêu cầu kỹ thuật.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 1452 : 1995 ngói đất sét nung.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 5964 : 1995 âm học - mô tả và đo tiếng ồn môi trường - các đại lượng và phương pháp xác định.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 2622 : 1995 phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình yêu cầu thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links])

NĂM 1994

TCVN 5846 : 1994 cột điện bê tông cốt thép li tâm - kết cấu và kích thước.
download ([Only registered and activated users can see links] 0KICH%20THUOC.PDF)
TCVN 4340 : 1994 Ván sàn bằng gỗ.
download ([Only registered and activated users can see links])

NĂM 1993

TCVN 3110 : 1993 Bê tông nặng - phương pháp phân tích thành phần.
download ([Only registered and activated users can see links])

NĂM 1992

TCVN 5671 : 1992 hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - hồ sơ thiết kế kiến trúc.
download ([Only registered and activated users can see links])

NĂM 1991

TCXDVN 25 : 1991 đặt dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - tiêu chuẩn thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links] %20CT%20CCONG%20-%20TC%20%20TKE.PDF)
TCXDVN 27 : 1991 đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - tiêu chuẩn thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links] T%20CCONG%20-TC%20TKE.PDF)
TCXDVN 29 : 1991 chiếu sáng tự nhiên cho công trình dân dụng - tiêu chuẩn thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 5308 : 1991 quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
download ([Only registered and activated users can see links] D.PDF)
TCVN 2276 : 1991 tấm sàn, hộp bê tông cốt thép dùng làm sàn và mái nhà dân dụng.
download ([Only registered and activated users can see links] %20VA%20MAI%20NHA%20DD.PDF)
TCXDVN 5573 : 1991 kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép tiêu chuẩn thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links] p-Tieu%20chuan%20thiet%20ke.rar)
TCXDVN 5574 : 1991 kết cấu bê tông cốt thép - tiêu chuẩn thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 5592 : 1991 bê tông nặng - yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 5440 : 1991 bê tông - kiểm tra và đánh giá độ bền - quy định chung.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 5439 : 1991 xi măng và phân loại.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 66 : 1991 vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước - yêu cầu an toàn.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 5308 : 1991 quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
download ([Only registered and activated users can see links])

NĂM 1990

TCVN 5040 : 1990 thiết bị phòng cháy và chữa cháy - ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ - yêu cầu chung.
downloadPDF ([Only registered and activated users can see links] 0TREN%20SO%20DO%20-YCKTHUAT.PDF)
TCVN 5060 : 1990 công trình thuỷ lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links] %20YEU%20VE%20TKE.PDF)
TCVN 5065 : 1990 khách sạn tiêu chuẩn thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links])

NĂM KHÁC

TCVN 173 : 1989 Phụ gia tăng dẻo cho vữa bê tông xây dựng.
download ([Only registered and activated users can see links] g%20XD_gia24%5B1%5D.vn.zip)
TCVN 4314 : 1986 Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 3972 : 1985 Công tác trắc địa trong xây dựng
download ([Only registered and activated users can see links] a24%5B1%5D.vn.zip)
TCVN 4419 :1987 Khảo sát cho xây dựng.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 160 : 1987 Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ thiết kế thi công cọc.
download ([Only registered and activated users can see links] )
TCVN 46 : 1984 Chống sét cho các công trình xây dựng - yêu cầu thiết kế và thi công.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 1770 : 1986 Cát xây dựng - yêu cầu kỹ thuật.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 1651 : 1985 thép cốt bê tông cán nóng.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 3146 : 1986 công việc hàn điện - yêu cầu chung về an toàn .
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 3101 : 1979 thép cácbon thếp kéo nguội dùng làm cốt thép bê tông.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 3100 : 1979 thép tròn dùng làm cốt thép bê tông ứng lực truớc
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 2231 : 1989 vôi canci dùng trong xây dựng.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 1771 : 1987 đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng - yêu cầu kỹ thuật.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 3254 : 1989 an toàn cháy - yêu cầu chung.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 2355 : 1986 an toàn nổ yêu cầu chung.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 4447 : 1987 công tác đất quy phạm thi công và nghiệm thu.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 173 : 1989 tiêu chuẩn phụ gia tăng dẻo cho bê tông.
download ([Only registered and activated users can see links] g%20XD_myopera.com-anhkt2%20.zip)
TCXDVN 40 : 1978 nguyên tắc cơ bản để tính kết cấu xây dựng và nền.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 3904 : 1984 thông số hình học của các nhà trong xí nghiệp công nghiệp.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 4604 : 1988 tiêu chuẩn thiết kế nhà công nghiệp trong xí nghiệp công nghiệp.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 357 : 1970 gỗ - phương pháp xác định số vong năm
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 356 : 1970 Gỗ phương pháp lấy mẫu và yêu cầu chung khi thử cơ lý.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 33 : 1985 cấp nước hệ thống ngoài công trình - tiêu chuẩn thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links] TKE.pdf)
TCVN 6260 : 1977 xi măng poÓc lăng hỗn hợp yêu cầu kỹ thuật.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 95 : 1983 tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo ngoài công trình xây dựng.
download ([Only registered and activated users can see links] 20NGOAI%20CTXD.pdf)
TCVN 165 : 1988 kiểm tra không phá huỷ - kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp siêu âm.
download ([Only registered and activated users can see links] .PDF)
TCVN 197 : 1985 kim loại phương pháp thử kéo.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 198 : 1985 Kim loại phương pháp thử uốn.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 1071 : 1971 Gỗ - kích thước cơ bản.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 1450 : 1986 gạch rỗng đất sét nung
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 1451 : 1986 gạch đặc đất sét nung.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 1453 : 1986 ngói xi măng cát.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 1651 : 1985 thép cốt bê tông cán nóng.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 1770 : 1986 cát xây dựng yêu cầu kỹ thuật.
download ([Only registered and activated users can see links])
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 3904 : 1984 nhà của xí nghiệp công nghiệp - thông số hình học.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 3905 : 1984 nhà ở và công trình công cộng - thông số hình học.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 3978 : 1984 Trường học phổ thông - tiêu chuẩn thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 4431 : 1987 lan can an toàn - điều kiện kỹ thuật.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 4447 : 1987 công tác đất - quy phạm thi công và nghiệm thu.
download ([Only registered and activated users can see links] GHIEM%20THU.PDF)
TCVN 4616 : 1987 quy hoạch mặt bằng cụm công nghiệp - tiêu chuẩn thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 4732 : 1989 đá ốp lát xây dựng -yêu cầu kỹ thuật.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 2291 : 1978 phương tiện bảo vệ người lao động - phân loại.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 150 : 1986 thiết kế chống ồn cho công trình.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 16 : 1986 chiếu sáng nhân tạo cho nhà ở.
download ([Only registered and activated users can see links] )
TCXDVN 79 : 1980 thi công và nghiệm thu công tác nền móng.
download ([Only registered and activated users can see links] NG.pdf)
TCXDVN 90 : 1982 gạch lát đất sét nung.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 111: 1983 gạch trang trí đất sét nung.
download ([Only registered and activated users can see links])

CÁC TIÊU CHUẨN NGÀNH (TCN) CÓ LIÊN QUAN

TCN 257 : 2000 Quy định kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi
download ([Only registered and activated users can see links] %20thu%20coc%20khoan%20nhoi_gia24%5B1%5D.vn.zip)
22TCN 271 : 2001 Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường láng nhựa.
download ([Only registered and activated users can see links])
22TCN 13 : 1979 Quy trình xác định dung trọng của đất bằng phương pháp rót cát
download ([Only registered and activated users can see links] dat%20bang%20PP%20rot%20cat.zip)
14TCN 63 đến 73: 2002 Bêtông thuỷ công và các vật liệu dùng cho Bêtông thuỷ công - Yêu cầu kĩ thuật và phương pháp thử .
dowload ([Only registered and activated users can see links])
14TCN 80 : 2001 Vữa thuỷ công - Yêu cầu kĩ thuật và phương pháp thử
download ([Only registered and activated users can see links])
14TCN 114:2001 Ximăng và phụ gia trong xây dựng thuỷ lợi - Hướng dẫn sử dụng
download ([Only registered and activated users can see links])
14TCN 118/119-2002 Thành phần, khối lượng lập các dự án đầu tư/thiết kế công trình thuỷ lợi
DoWnload ([Only registered and activated users can see links])
14TCN 12 : 2002 công trình thuỷ lợi xây và lát đá - yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu.
download ([Only registered and activated users can see links])
16TCN 63 : 2001 bê tông thuỷ công yêu cầu kỹ thuật.
download ([Only registered and activated users can see links])
22TCN 235 : 1997 sơn dùng cho cầu thép và kết cấu thép.
download ([Only registered and activated users can see links])
22TCN 210 : 1992 đường giao thông nông thôn - tiêu chuẩn thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links])
22TCN 252 : 1998 tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô.
download ([Only registered and activated users can see links])
22TCN 250:1998 tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối láng nhựa nhũ tương cấp phối.
download ([Only registered and activated users can see links])
22 TCN248 :1998 vải địa kỹ thuật trong xây dựng nén đắp trên nền đất yếu.
download ([Only registered and activated users can see links])
22TCN 242 : 1998 quy trình đáng giá tác động môi trường khi lập dự án nghiên cứu khả thi và thiết kế xâu dựng các công trình giao thông.
download ([Only registered and activated users can see links])

(Do bài dài bị giới hạn word nên mình tách thành 2 bài riêng)
Chúc vui.

nmtalth
08-24-2010, 11:54 PM
Cảm ơn bạn nhiều nhé!

saviad
09-02-2010, 10:35 PM
Cảm ơn bạn nhiều!

anhxd
09-03-2010, 12:44 AM
Một số tiêu chuẩn khác
[Only registered and activated users can see links]

abc_cad
10-14-2010, 10:10 AM
Cảm ơn nhiều. Cập nhật tiếp năm 2010 đi ạ.

A_Suu_2009
10-15-2010, 01:14 PM
hay tuyệt cảm ơn nhiều nha!

daongoclinh0201
02-09-2011, 11:13 PM
tốt quá, tôi đang cần những thứ này

mientayxunghe21
02-16-2011, 11:07 AM
NĂM 2008

TCVN 7888 : 2008 Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước.
download ([Only registered and activated users can see links] c%20truoc.pdf)
TCVN 1651-1:2008 Thép cốt Bêtông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn
download ([Only registered and activated users can see links] on.zip)
TCVN 1651-2:2008 Thép cốt Bêtông - Phần 2: Thép thanh vằn
download ([Only registered and activated users can see links] n.zip)


NĂM 2007

TCXDVN 391 :2007 tiêu chuẩn về Dưỡng ẩm tự nhiên cho bê tông cốt thép.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 389 : 2007 bê tông ứng lực trước - yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 356 : 2007 tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện đa khoa.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 46 -2007 hướng dẫn thiết kế và bảo trì hệ thống chống sét cho công trình xây dựng.
download ([Only registered and activated users can see links] et_ke_va_bao_tri_he_thong.rar)

NĂM 2006


TCXDVN 33 : 2006 Cấp nước - Mạng lưới đường ống Tiêu chuẩn thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 194 : 2006 Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật.
download ([Only registered and activated users can see links] B1%5D.vn.zip)
TCXDVN 364 : 2006- Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
download ([Only registered and activated users can see links] GPS%20trong%20trac%20dia%20cong%20trinh_gia24%5B1% 5D.vn.zip)
TCVN 7552 : 2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa, phương pháp thử
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 7570 : 2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa, yêu cầu kỹ thuật
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 33 : 2006 hướng dẫn thiết kế đường ống.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 194 : 2006 Tiêu chuẩn về khảo sát địa kỹ thuật công trình nhà cao tầng
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 390 : 2006 bê tông và bê tông cốt thép quy phạm thi công và nghiệm thu.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 375 : 2006 tiêu chuẩn thiết kế công trình chống động đất.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 367 : 2006 phân loại vật liệu chống thấm.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 368 : 2006 vật liệu chống thấm ,sơn nhũ tương Bitium Polyme
download ([Only registered and activated users can see links])
Tiêu chuẩn 371 /2006 nghiệm thu công trình
download ([Only registered and activated users can see links])

NĂM 2005

TCXDVN 338 : 2005 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 2737 : 2005 tải trọng và tác động - tiêu chuẩn thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 7440 : 2005 Tiêu chuẩn thải ngành công nghiệp nhiệt điện
download ([Only registered and activated users can see links] t%20dien.rar)
TCXDVN 43 : 2005 tiêu chuẩn huớng dẫn phương pháp xác định tính đồng nhất của cọc khoan nhồi.
download ([Only registered and activated users can see links] KHOAN%20NHOI.pdf)
TCXDVN 356 :2005 tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép (BTCT).
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 175 : 2005 Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng.
download ([Only registered and activated users can see links] ng%20cong.rar)


NĂM 2004

TCXDVN 306 : 2004 Thông số vi khí hậu trong phòng.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 353 : 2004 - Nhà ở liền kề - Tiêu chuẩn thiết kế
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 162 : 2004 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy
download ([Only registered and activated users can see links] 0bat%20nay_gia24%5B1%5D.vn.zip)
TCXDVN 330 :2004 nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra chất lượng.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 328 : 2004 tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính .
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 325 : 2004 phụ gia hoá học cho bê tông.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 324 : 2004 xi măng xây trát.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 321 : 2004 sơn xây dựng - phân loại
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 142 : 2004 Tiêu chuẩn cấp nước vùng ven biển.
download ([Only registered and activated users can see links] n.rar)
TCXDVN 60 : 2004 Tiêu chuẩn thiết kế trường dạy nghề.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 281 : 2004 Tiêu chuẩn thiết kế nhà văn hoá thể thao.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 287 : 2004 Tiêu chuẩn thiết kế công trình thể thao - sân vận động.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 288 : 2004 Tiêu chuẩn thiết kế công trình thể thao - bể bơi.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 289 : 2004 Tiêu chuẩn thiết kế công trình thể thao - nhà thể thao
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 306 : 2004 Tiêu chuẩn về thông số vi khí hậu trong phòng công trình công cộng.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 303 : 2004 tiêu chuẩn công tác hoàn thiện trong xây dựng.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 313 : 2004 tiêu chuẩn hướng dẫn chống nứt cho bê tông cốt thép.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 323 : 2004 Tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 323 : 2004 tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 171- 1989 Phương pháp kiểm tra bê tông bằng súng bật nẩy và siêu âm
download ([Only registered and activated users can see links] a%20sieu%20am_gia24%5B1%5D.vn.zip)
TCXDVN 309 : 2004 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình.
download ([Only registered and activated users can see links] g%20trinh_gia24%5B1%5D.vn.zip)

NĂM 2003

TCXDVN 293 : 2003 Chống nóng nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 286 : 2003 tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công tác đóng ép cọc.
download ([Only registered and activated users can see links] THU.pdf)
TCXDVN 293 : 2003 tiêu chuẩn công tác chống nóng cho nhà ở.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 276 : 2003 tiêu chuẩn thiết kế công trình công cộng .
download ([Only registered and activated users can see links])

NĂM 2002

TCXDVN 269:2002 cọc - phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng ép dọc trục.
download ([Only registered and activated users can see links] 20truc.PDF)

NĂM 2001

14TCN 101:2001 giếng giảm áp - thi công và nghiệm thu.
download ([Only registered and activated users can see links])

NĂM 2000

22TCN 257:2000 quy định kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi.
download ([Only registered and activated users can see links] %20thu%20coc%20khoan%20nhoi.doc)
22TCN 266:2000 quy phạm thi công và nghiệm thu cầu cống.
download ([Only registered and activated users can see links] em%20thu%20Cau%20-%20Cong.DOC)
TCVN 257:2000 Quy định kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi.
download ([Only registered and activated users can see links] va%20nghiem%20thu%20coc%20khoan%20nhoi.doc)
TCVN 3121 :2002 vữa xây dựng phương pháp thử.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 245 :2000 gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước.
download ([Only registered and activated users can see links])

NĂM 1999

NGhị định 88/1999 NĐ-CP ban hành quy chế đấu thầu
đownload ([Only registered and activated users can see links])

NĂM 1998

TCXDVN 205:1998 móng cọc tiêu chuẩn thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 208:1998 cọc khoan nhồi - yêu cầu về chất lượng thi công.
download ([Only registered and activated users can see links] %20cong.PDF)
TCXDVN 207:1998 bộ lọc bụi tĩnh điện - sai số lắp đặt.
download ([Only registered and activated users can see links])

NĂM 1997

TCXDVN 203:1997 nhà cao tầng - công tác đo đạc phục vụ thi công.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 202:1997 nhà cao tầng - kỹ thuật thi công phần thân.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 201:1997 nhà cao tầng - kỹ thuật sử dụng giáo treo.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 200:1997 nhà cao tầng - kỹ thuật về bê tông bơm.
download ([Only registered and activated users can see links] )
TCXDVN 199:1997 Nhà cao tầng - phương pháp chế tạo bê tông mác 400-600
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 198:1997 nhà cao tầng - công tác thi công kết cấu bê tông cốt thép toàn khối.
download ([Only registered and activated users can see links]******%20BTCT%20TOAN %20KHOI.PDF)
TCXDVN 197:1997 nhà cao tầng - công tác thi công cọc khoan nhồi.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 196:1997 nhà cao tầng - công tác thử tĩnh và kiểm tra cọc khoan nhồi.
download ([Only registered and activated users can see links] AN%2CN.PDF)
TCXDVN 195:1997 nhà cao tầng - công tác thiết kế cọc khoan nhồi.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 6260:1997 xi măng poóc lăng hỗn hợp - yêu cầu kỹ thuật.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 6220:1997 Cốt liệu nhẹ cho bê tông - sỏi , dăm sỏi và đá karamzit- phương pháp thử.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 6220:1997 Cốt liệu nhẹ cho bê tông - sỏi , dăm sỏi và đá karamzit- yêu cầu kỹ thuật
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 5729:1007 đường ôtô cao tốc -yêu cầu thiết kế
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 196 : 1997 Nhà cao tầng - công tác thử tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 203 : 1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ thi công.
download ([Only registered and activated users can see links] gia24%5B1%5D.vn.zip)
TCVN 184 : 1997 Nhà cao tầng: Công tác Khảo sát địa kỹ thuật.
download ([Only registered and activated users can see links] .zip)
TCXD 203 : 1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ thi công.
download ([Only registered and activated users can see links] gia24%5B1%5D.vn.zip)

NĂM 1996

TCXDVN 6160 : 1996 nhà cao tầng - yêu cầu thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXDVN 189 : 1996 tiêu chuẩn thiết kế móng có tiết diện nhỏ.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 6161:1996 phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương mại -yêu cầu thiết kế
download ([Only registered and activated users can see links])
TCVN 6160 : 1996 Phòng cháy chữa cháy.
download ([Only registered and activated users can see links])
TCXD 189 : 1996 Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thiết kế.
download ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links]

mathang2306
02-20-2011, 12:47 AM
Mình không down được cái nào, hình như link die rùi bạn à

anhgiap86
05-23-2011, 12:01 AM
cảm ơn anh nhiều. em đang cần tiêu chuẩn về đất yếu, nếu anh có thì share nhé.

trungthanh198
05-27-2011, 11:43 AM
thanks bạn nhiều nhé, những thứ này rất có ích trong ngành xây dựng đấy

trung07x3hau
08-11-2011, 09:25 AM
thank you rất nhiều!

Admin
08-11-2011, 09:39 AM
thank you rất nhiều!

Các bạn hãy nhấn nút " [Only registered and activated users can see links] " thay vì viết lời cảm ơn hoặc viết mô tả thêm để thông tin khi search ra có ít hơn! Vui lòng chú ý

Thân ái, admin.

thinhdat
08-18-2011, 10:53 PM
[Only registered and activated users can see links]
Mình xin chân thành cảm ơn!

thinhdat
08-18-2011, 10:58 PM
[Only registered and activated users can see links]