PDA

View Full Version : Bộ sưu tập các định mức dự toán xây dựng công trình


Mr Xuan
04-24-2009, 01:15 PM
BỘ SƯU TẬP ĐẦY ĐỦ NHẤT HỆ THỐNG CÁC ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(các file chế bản từ tài liệu gốc, nhằm giảm rủi ro cho đồng nghiệp ở khâu thanh tra, kiểm toán sau này do sử dụng các file định mức không rõ nguồn gốc, nhiều lỗi chế bản trôi nổi trên mạng)

STT

TÊN VĂN BẢN

CƠ QUAN BAN HÀNH

1

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình công bố kèm theo văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 của Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng

2

Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng

3

Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng

4

Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1778/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng

5

Định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng

6

Định mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1780/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng

7

Định mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp công bố kèm theo văn bản số 1781/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng

8

Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ công bố kèm theo văn bản số 1782/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng

9

Định mức dự toán xây dựng công trình phần truyền dẫn phát sóng truyền hình công bố kèm theo văn bản số 1783/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng

10

Định mức vật tư trong xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng

11

Định mức dự toán công tác gia công cóc nối thép và bơm vữa siêu âm cọc khoan nhồi công bố kèm theo văn bản số 159/BXD-KTTC ngày 29/08/2007 của Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng

12

Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị công bố kèm theo văn bản số 2271/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng

13

Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị kèm theo văn bản số 2272/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng

14

Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị công bố kèm theo văn bản số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng

15

Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng công bố kèm theo văn bản số 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng

16

Định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng

17

Định mức dự toán rà phá bom mìn, vật nổ kèm theo công văn số 1487/BXD-KTTC ngày 12/07/2007 của Bộ Xây dựng
Bộ Quốc phòng

18

Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu ngày 26/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ kế hoạch và đầu tư

19

Định mức dự toán công tác duy tu bảo dưỡng đê điều ban hành kèm theo quyết định số 1228/QĐ/BNN-ĐĐ ngày 02/06/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20

Định mức dự toán điều tra, khảo sát và xử lý mối công bố kèm theo văn bản số 120/BNN-XD ngày 14/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

21

Định mức dự toán công tác đắp đập đất vùng triều ở ĐBSCL công bố kèm theo văn bản số 149/BNN-XD ngày 17/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

22

Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh ban hành kèm theo quyết định số 13/2004/QĐ-BVHTT ngày 01/04/2004 của Bộ Văn hóa Thông tin
Bộ Văn hóa Thông tin

23

Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ban hành kèm theo quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường

24

Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành bưu chính, viễn thông ban hành theo quyết định số 23/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/07/2005 của Bộ trưởng Bộ bưu chính viễn thông
Bộ bưu chính viễn thông

25

Định mức chi phí Công tác nghiệm thu đóng điện bàn giao các công trình lưới điện ban hành kèm theo quyết định 1977/QĐ-NLDK của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
Bộ Công nghiệp

Thứ tự lần lượt như sau
1 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 2 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 3 [Only registered and activated users can see links]
4 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 5 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 6 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 7 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 8 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 9 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 10 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 11 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 12 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 13 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 14 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 15 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 16 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 17 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 18 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 19 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 20 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 21 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 22 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 23 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 24 [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links]) 25 [Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

scofield_xd
09-23-2009, 04:44 PM
cám ơn nhiều lắm, đúng thứ bạn đang cần :D

trinhquoclongtvtk
04-14-2010, 02:41 PM
ủa sao load về không về được anh ơi!

loan
05-19-2010, 12:27 PM
Ai đó làm ơn giúp mình với.Đây là lần đầu tiên mình làm việc trong công ty xây dựng.Mình đang trong thời gian thử việc, công ty đang muốn mình tự làm HĐLĐ nội bộ cho công ty. Mình không biết ngoài những điều khoản chung cho các HĐLĐ ra trong công ty xây dựng cần có thêm những điều khoản gì nữa.giúp mình với nhé huhu....

hungmanhit
12-06-2010, 10:51 AM
Hãy liên hệ ngay để được dùng phần mềm dự toán g8 phiên bản mới nhất hoàn toàn miễn phí. Call: 0988209378 - 0975421795 (mr.mạnh)