PDA

View Full Version : Tiêu chuẩn giao thông_ Khảo sát thiết kế


oitroi
04-23-2009, 01:41 AM
II. KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ
1. 22TCN-20-84 Quy trình khảo sát, thiết kế, sửa chữa, cải thiện, nâng cấp đường ô tô
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
2. 22TCN-82-85 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình - Phần 1
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
3. 22TCN-82-85 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình - Phần 2
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
4. 22TCN-171-87 Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt lở
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
5. 22TCN-16-79 Quy trình kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt đường bằng thước dài 3m
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
6. 22TCN-207-92 Công trình bến cảng biển – tiêu chuẩn thiết kế
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
7. 20TCN-21-86 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
8. 22TCN-207-92 Công trình cảng biển – Tiêu chuẩn thiết kế
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
9. 22TCN-222-95 Tải trọng và tác động (do sóng và do tàu) lên công trình thủy – Tiêu chuẩn thiết kế
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
10. TCVN3972-84 Công tác trắc địa trong xây dựng
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
11. TCVN4253-86 Nền các công trình thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
12. TCVN5729-1997 Đường ô tô cao tốc – Yêu cầu thiết kế
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
13. 22TCN160-87 Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
14. 22TCN219-94 Tiêu chuẩn thiết kế công trình bến cảng sông
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
15. 22TCN242-98 Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng các công trình giao thông
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
16. 22TCN244-98 Quy trình thiết kế xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
17. TCVN4054-98 Yêu cầu thiết kế đường ôtô
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
18. 22TCN259-2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất CT
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
19. 22TCN260-2000 Quy trình khảo sát địa chất các công trình đường thuỷ
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
20. 22TCN262-2000 Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
21. 22TCN263-2000 Quy trình khảo sát đường ôtô - Phần 1
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
22. 22TCN263-2000 Quy trình khảo sát đường ôtô - Phần 2
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
23. 22TCN268-2000 Quy trình nội dung tiến hành lập nội dung báo cáo NCTKT và khả thi các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng GTVT
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
24. 22TCN-18-79 Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn - Phần 1
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
25. 22TCN-18-79 Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn - Phần 2
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
26. 22TCN-18-79 Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn - Phần 3
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
27. 22TCN-18-79 Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn - Phần 4
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
28. 20TCN-104-83 Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường quảng trường đô thị
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
29. 22TCN-223-85 Áo đường cứng đường ô tô – tiêu chuẩn thiết kế
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
30. TCVN4054-85 Đường ô tô – tiêu chuẩn thiết kế
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
31. 22TCN-86-86 Quy trình thiết kế bến phà, bến cầu phao đường bộ
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
32. TCVN4527-88 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô – tiêu chuẩn thiết kế
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
33. 22TCN-210-92 Đường giao thông nông thôn – tiêu chuẩn thiết kế
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
34. 22TCN-211-93 Quy trình thiết kế áo đường mềm
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
35. TCVN5729-1993 Đường ô tô cao tốc – tiêu chuẩn thiết kế
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
36. 22TCN-218-94 Yêu cầu kỹ thuật đường cứu nạn ô tô
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
37. 22TCN-220-95 Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
38. 22TCN-221-95 Công trình giao thông trong vùng có động đất – tiêu chuẩn thiết kế
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
39. 22TCN-274-01 Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế mặt đường mềm - Phần 1
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
40. 22TCN-274-01 Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế mặt đường mềm - Phần 2
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
41. 22TCN-274-01 Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế mặt đường mềm - Phần 3
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
42. 22TCN-276-01 Tiêu chuẩn thiết kế - Thành phần và quy trình chế tạo bên tông mác M60 – M80 từ xi-măng PC40 trở lên
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

Mr.giahuan
07-28-2010, 12:17 PM
trời. sao không thấy đường link và load được nhỉ?

vuducthuanct39
07-28-2010, 12:26 PM
Link die rùi hay sao ấy!:batman::hungry::boxing: