PDA

View Full Version : Tìm hiểu thêm về các loại khổ giấy trong kỹ thuật.


kts.hattieu
04-11-2009, 06:12 PM
1/ Những khổ giấy và kích cỡ:

A4: 297x210
A3: 297x420
A2:420x594
A1: 594x841
A0: 1189x841


2/ Tại sao Khổ A1 lại là 594x841 chứ không phải là 594x840 tương tự như khổ giấy A0 sao lại thêm số lẻ là 1189x841.


Trong công việc hàng ngày chúng ta thường phải in ấn và mỗi lần như thế thì ta phải chọn khổ giấy in. Thông dụng nhất là khổ A4 và khổ A3 tuy nhiên có thể cần dùng nhiều kích thước lớn hơn khi ta in poster.

phân biệt được đâu là sự khác biệt giữa các khổ giấy in.

Các lọai giấy in đều được chọn là hình chữ nhật với tỷ lệ chiều dài (D) trên chiều rộng (R) bằng căn hai. Khổ giấy lớn nhất là khổ A0. Khổ A0 được quy định có diện tích là 1m2
Với khổ giấy An (n =0 ,1, 2, 3…) ta có quy định khổ An+1 sẽ có chiều dài bằng chiều rộng của khổ An và chiều rộng bằng một nửa chiều dài của khổ An.
Với A1 thì sẽ là Do/2, Ro, tương tự như vậy cuối cùng ta thấy diện tích khổ giấy A4 sẽ bằng 1/16 diện tích khổ giấy A0. So = Do x Ro

Như vậy ta có Ao có So = Do x Ro
Theo quy định dài bằn căn hia của rộng nên dễ dàn tính ra khổ giấy A0 sẽ là : 1188mm x 841mm

Từ đó tính ra được kích thước các khổ giấy khác là :
A1 : 841mm x 594mm
A2 : 594mm x 420mm
A3 : 420mm x 297mm
A4 : 297mm x 210mm

Nếu ai thường dùng khổ giấy A4 sẽ biết kích thứớc dài rộng ghi trên bao bì của khổ giấy này là 297mm x 210mm


3/ Tiêu chuẩn này là của TCVN hay là của ISO?


Các quy định về khổ giấy đều được tổ chức chuẩn hóa quốc tế (ISO- International Organization for Standardization ) quy định chặt chẽ trong các tiêu chuẩn

ISO 216 : 1975
ISO 269 : 1985
ISO 217 : 1995

4/ Làm thế nào để biết được những thông tin từ bài viết trên là đảm bảo?

Hãy tìm hiểu thêm thông tin tại đây: Click here ([Only registered and activated users can see links]_series)