PDA

View Full Version : Hỏi vể biểu đồ bao nọi lục và vật liêu


quochuy1986
03-14-2009, 10:47 PM
CÓ ANH CHỊ NÀO VẼ EM CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ BAO MÔMEN VÀ VẬT LIÊU KHONG Ạ!! EM CẢM ƠN!!:doctor::doctor:

oitroi
03-14-2009, 11:46 PM
Bạn ơi:
1.Biểu đồ bao mô ment thì dễ thui, bây giờ thế này nhé, bạn chất từng trường hợp tải trọng lên kết cấu mà bạn muốn vẽ biểu đồ bao mô ment ( mình vì dụ là dầm giản đơn cho dễ nhé). Sau đó bạn giải từng trường hợp ra được từng biểu đồ mô ment đúng không bạn, xong nhé, tiếp theo bạn vẽ tất cả các biểu đồ mô ment của tất cả các trường hợp tải ấy lên dầm ( vẽ dầm bằng 1 đường trục) - tức là vẽ lên 1 đường thẳng trên giấy mà ta coi nó như là dầm. Rùi xong xuôi đâu đấy bạn sẽ có 1 đường thẳng với chi chít là nhựng đường thẳng cong lên cong xuống đúng không nào, và bây giờ nhiệm vụ đơn giản chỉ là tìm xem những đường nào ở ngoài cùng và lấy viết khác màu tô lại những đường đó >>> thế là có biểu đồ bao mô ment.
P/S: Dùng Sap2000 hay Etabs chạy chưa tới 5 phút bạn sẽ được cái biểu đồ bao mô ment.
2.Biểu đồ bao vật liệu, cái này rất khó nói bạn ơi, biểu đồ bao vật liệu sẽ được vẽ chồng tiếp lên biểu đồ bao mô ment >>> đừng đau đầu nhé:phone2:.Để nói về việc vẽ biểu đồ bao vệt liệu thì khó nói ở đây lắm bạn ah.
Mình chỉ nêu ra vài ý cơ bản thế này:Biểu đồ bao vật liệu min là chạm biểu đồ bao mô ment, khi đó khả năng chịu lực của dầm sẽ bằng với mô ment mà ta tính ra,Nếu thầy nào khó thì sẽ bắt bạn ko được vẽ chạm biểu đồ bao mô ment và vật liệu, Biểu đồ bao vật liệu sẽ nằm ở bền ngoài biểu đồ bao mô ment >>> thiên an toàn.
Thế là xong rồi.
nếu có gì chưa hiểu bạn cứ post lên đây nhé.
Thân chào bạn.

nguyenthanhtungb
03-15-2009, 09:06 PM
Bạn ơi:
1.Biểu đồ bao mô ment thì dễ thui, bây giờ thế này nhé, bạn chất từng trường hợp tải trọng lên kết cấu mà bạn muốn vẽ biểu đồ bao mô ment ( mình vì dụ là dầm giản đơn cho dễ nhé). Sau đó bạn giải từng trường hợp ra được từng biểu đồ mô ment đúng không bạn, xong nhé, tiếp theo bạn vẽ tất cả các biểu đồ mô ment của tất cả các trường hợp tải ấy lên dầm ( vẽ dầm bằng 1 đường trục) - tức là vẽ lên 1 đường thẳng trên giấy mà ta coi nó như là dầm. Rùi xong xuôi đâu đấy bạn sẽ có 1 đường thẳng với chi chít là nhựng đường thẳng cong lên cong xuống đúng không nào, và bây giờ nhiệm vụ đơn giản chỉ là tìm xem những đường nào ở ngoài cùng và lấy viết khác màu tô lại những đường đó >>> thế là có biểu đồ bao mô ment.
P/S: Dùng Sap2000 hay Etabs chạy chưa tới 5 phút bạn sẽ được cái biểu đồ bao mô ment.
2.Biểu đồ bao vật liệu, cái này rất khó nói bạn ơi, biểu đồ bao vật liệu sẽ được vẽ chồng tiếp lên biểu đồ bao mô ment >>> đừng đau đầu nhé:phone2:.Để nói về việc vẽ biểu đồ bao vệt liệu thì khó nói ở đây lắm bạn ah.
Mình chỉ nêu ra vài ý cơ bản thế này:Biểu đồ bao vật liệu min là chạm biểu đồ bao mô ment, khi đó khả năng chịu lực của dầm sẽ bằng với mô ment mà ta tính ra,Nếu thầy nào khó thì sẽ bắt bạn ko được vẽ chạm biểu đồ bao mô ment và vật liệu, Biểu đồ bao vật liệu sẽ nằm ở bền ngoài biểu đồ bao mô ment >>> thiên an toàn.
Thế là xong rồi.
nếu có gì chưa hiểu bạn cứ post lên đây nhé.
Thân chào bạn.

Đúng thế, nhưng mình có thể giải thích đơn giản thế này:
- Biểu đồ bao mômen là đường bao max (hoặc min) của mọi trường hợp tải có khả năng chất lên công trình. Theo biểu đồ bao thì không thể có giá trị nào ở bất kì vị trí nào vượt qua được biểu đồ bao trong bất kì trường hợp chất tải nào.
- Biểu đồ bao vật liệu: khi thiết kế cốt thép từ biểu đồ bao mômen bạn sẽ chọn cốt thép và đặt vào dầm định thi công. Khi đó sẽ tính ngược lại được khả năng chịu lực của từng vị trí tiết diện khác nhau. Lấy các giá trị này sẽ vẽ được biểu đồ bao vật liệu. Đó biểu diễn cho khả năng chịu lực của cấu kiện thực tế. Biểu đồ bao vật liệu phải trùm ra ngoài biểu đồ bao mômen trong thiết kế.

quochuy1986
03-16-2009, 10:44 PM
Bạn ơi:
1.Biểu đồ bao mô ment thì dễ thui, bây giờ thế này nhé, bạn chất từng trường hợp tải trọng lên kết cấu mà bạn muốn vẽ biểu đồ bao mô ment ( mình vì dụ là dầm giản đơn cho dễ nhé). Sau đó bạn giải từng trường hợp ra được từng biểu đồ mô ment đúng không bạn, xong nhé, tiếp theo bạn vẽ tất cả các biểu đồ mô ment của tất cả các trường hợp tải ấy lên dầm ( vẽ dầm bằng 1 đường trục) - tức là vẽ lên 1 đường thẳng trên giấy mà ta coi nó như là dầm. Rùi xong xuôi đâu đấy bạn sẽ có 1 đường thẳng với chi chít là nhựng đường thẳng cong lên cong xuống đúng không nào, và bây giờ nhiệm vụ đơn giản chỉ là tìm xem những đường nào ở ngoài cùng và lấy viết khác màu tô lại những đường đó >>> thế là có biểu đồ bao mô ment.
P/S: Dùng Sap2000 hay Etabs chạy chưa tới 5 phút bạn sẽ được cái biểu đồ bao mô ment.
2.Biểu đồ bao vật liệu, cái này rất khó nói bạn ơi, biểu đồ bao vật liệu sẽ được vẽ chồng tiếp lên biểu đồ bao mô ment >>> đừng đau đầu nhé:phone2:.Để nói về việc vẽ biểu đồ bao vệt liệu thì khó nói ở đây lắm bạn ah.
Mình chỉ nêu ra vài ý cơ bản thế này:Biểu đồ bao vật liệu min là chạm biểu đồ bao mô ment, khi đó khả năng chịu lực của dầm sẽ bằng với mô ment mà ta tính ra,Nếu thầy nào khó thì sẽ bắt bạn ko được vẽ chạm biểu đồ bao mô ment và vật liệu, Biểu đồ bao vật liệu sẽ nằm ở bền ngoài biểu đồ bao mô ment >>> thiên an toàn.
Thế là xong rồi.
nếu có gì chưa hiểu bạn cứ post lên đây nhé.
Thân chào bạn.


:doctor::doctor:em hiểu rùi nhưng khi xưa anh học anh củng làm như vạy ah,hay còn có cách nào nữa không!! .từ biểu đồ moment em có thẻ vẽ được bd vật liệu ,nhưng chuyện cát uống thép khó quá .anh vẹ em luon nha!!:yes::yes:

oitroi
03-16-2009, 11:16 PM
:doctor::doctor:em hiểu rùi nhưng khi xưa anh học anh củng làm như vạy ah,hay còn có cách nào nữa không!! .từ biểu đồ moment em có thẻ vẽ được bd vật liệu ,nhưng chuyện cát uống thép khó quá .anh vẹ em luon nha!!:yes::yes:

hồi năm 3 mình cũng làm vậy mà (thầy bắt phải làm chứ sao giờ :confused:).Còn cách khác đó bạn là dùng Sap2000 hay Etabs bạn chạy rồi cái chỗ khai báo tổ hợp nội lực ấy, cái cuối cùng bạn sẽ chọn là biểu đồ bao (envelope).
Đúng như bạn nói chuyện cắt và uốn thép rất là khó.Vì mình phải làm sao cho tối ưu nhất, nếu mà cắt không thì cũng không ổn vì thầy sẽ không cho, nếu uốn không mình đảm bảo cái này lại càng khó, vì vậy bạn phải kết hợp cả uốn và cắt >>> rất đau đầu.Cũng còn tùy vào nhịp dầm của bạn nữa,nếu là nhịp lẻ thì dễ hơn do nó đối xứng ở giữa nhịp,nếu nhịp chẵn thì khó hơn do nó đối xứng ở gối.Thường thì khi làm đồ án các bạn sẽ có cuốn đồ án mẫu,các bạn cứ dựa theo đó mà làm.Nếu mà các bạn không có thì cứ từ từ mò cắt rồi uốn,uốn rồi cắt rồi cũng sẽ ra thui bạn ah.Bạn đừng làm phức tạp nó lên, chỉ cần qua vài trường hợp cắt uốn là bạn sẽ tìm ra được cái nào cắt uốn tối ưu nhất.Khi xưa mình cũng làm vậy thôi,chứ thầy không nói gì cả ( đồ án mà :banghead:).Mà thường thì nhịp dầm khoảng 5 nhịp đổ lại thui, không nhiều hơn đâu, vì vậy bạn cứ tham khảo những gì mình nói xem có giúp ích được không nhé.
Chúc bạn sớm hoàn thành được cái đồ án này.
Thân chào bạn.
P/S: bạn có thể tham khảo cuốn 'Hướng dẫn đồ án bê tông 2" của thầy Võ Bá Tầm - DH Bách Khoa tp.HCM.
Cuốn này có thể giúp được cho bạn đấy.

tuankt
04-04-2009, 12:50 AM
Tuy vậy em có nhớ hồi đó học có cho phép biểu đồ vật liệu nằm trong biểu đồ bao mômen một khoảng nào đó nhưng tìm mãi k ra, có ai nhớ cái này không ạ

degu
04-04-2009, 01:26 AM
Tuy vậy em có nhớ hồi đó học có cho phép biểu đồ vật liệu nằm trong biểu đồ bao mômen một khoảng nào đó nhưng tìm mãi k ra, có ai nhớ cái này không ạ
khi biểu đồ bao vật liệu nằm trong biểu đồ bao mômen chứng tỏ khả năng chịu lực của cấu kiện nhỏ hơn nội lực phát sinh trong cấu kiện => cấu kiện không đủ khả năng chịu lực- . do đó tớ chưa thấy ai nói câu này. nếu có cho mình tham khảo với nhé ! có lẽ người ta tiết kiệm

tri_ddtddt
05-30-2012, 11:40 AM
xem tài liệu của nguyễn đình cống:
[Only registered and activated users can see links]

Buitienhoanh123
08-01-2014, 03:48 AM
Chỗ biểu đồ bao vật liệu nằm bên trong biểu đồ momen là ở gối tựa nha bạn. Vì ở đấy ta tính thép theo momen mép gối( momen mép gối < momen tại tâm gối) => sau khi tính thép, tính ngược lại sẽ có Mtd bé hơn M.