PDA

View Full Version : Xin quy phạm nối thép trong công trình xây dựng


lucky_house_cdxd3
03-14-2009, 12:06 PM
Mình có công trình đang thi công mà chủ đầu tư yêu cầu nối thép: nối thép dầm thép miền trên phải nối tại giữa dầm, thép miền dưới phải nối tại cột. Nhưng theo mình thì không nhất thiết phải như vậy mà chỉ cần nối tại vùng momen nhỏ là được rồi nhưng họ yêu cầu phải cung cấp quy phạm thì mới đồng ý.
:holiday:

hiep-pro
03-14-2009, 01:11 PM
Mình có công trình đang thi công mà chủ đầu tư yêu cầu nối thép: nối thép dầm thép miền trên phải nối tại giữa dầm, thép miền dưới phải nối tại cột. Nhưng theo mình thì không nhất thiết phải như vậy mà chỉ cần nối tại vùng momen nhỏ là được rồi nhưng họ yêu cầu phải cung cấp quy phạm thì mới đồng ý.
:holiday:
Thế theo bạn thì vùng nào là "vùng momen nhỏ" ?! ^^

Airblade
03-14-2009, 01:23 PM
Thế theo bạn thì vùng nào là "vùng momen nhỏ" ?! ^^

Hình như vị trí moment nhỏ thì đúng hơn!!!
Bạn nên hạn chế dùng những từ mang tính phạm vi như thế có lẽ phù hợp hơn!!!

XAYNHADEP.com.vn
03-14-2009, 02:50 PM
Mình có công trình đang thi công mà chủ đầu tư yêu cầu nối thép: nối thép dầm thép miền trên phải nối tại giữa dầm, thép miền dưới phải nối tại cột. Nhưng theo mình thì không nhất thiết phải như vậy mà chỉ cần nối tại vùng momen nhỏ là được rồi nhưng họ yêu cầu phải cung cấp quy phạm thì mới đồng ý.
:holiday:

Theo mình :

Trên lý thuyết bạn có thể nói thép tại bất kỳ vị trí nào trên tiết diện cũng được nếu đảm bảo đoạn nối chồng của 2 thanh thép đó .

Nhưng trong thực tế : ta chỉ nối thép tại tiết diện có nội lực nhỏ nhất , để an toàn .

Vì vậy , cốt thép chịu moment dương nên nối tại gối tựa , còn cốt thép tại moment âm nên nối tại nhịp .

qua_rom
12-10-2009, 11:01 AM
Quy phạm và Tiêu chuẩn không quy định đoạn nối ở đâu cả mà quy định tỉ lệ mối nối và chiều dài đoạn nối thôi. Cụ thể thì cứ bám theo TCVN 4453-1995.
Tuy nhiên vấn đề nối thép thường đc ĐV Thiết Kế quy định rõ trong bản vẽ bao gồm vị trí mối nối, tỉ lệ và chiều dài đoạn nối. Cứ theo đó mà áp dụng thôi, không ai cãi lại được đâu.
Ý kiến của mình là vậy, mời mọi người cho ý kiến tiếp theo.

kelangthang1987
05-23-2011, 11:27 AM
TCVN 4453-1995 va 356-2005

trannamkta
06-25-2011, 11:40 AM
Mình bổ sung y kiến như sau.
- Với thép chịu momen dương nối tại 1/4L (L chiều dài nhịp dầm) khi P/g <3
1/3L Khi P/g>=3
Trong đó: P- là hoạt tải tính toán
g- Là tĩnh tải.
Nếu bạn muối tính và giải thích, điều này cũng quy định rõ trong bản vẽ nối ở đoạn nào trong nhịp đầm, và theo TCXDVN 356:2005.

vuhunganh
03-26-2013, 10:01 PM
theo em nghĩ không nên nối tại gối tựa nếu diện tích cốt thép tại gối nhiều sẽ hạn chế bê tông lọt vao . em nghĩ vay đúng không mấy anh