PDA

View Full Version : Đơn giá ngành điện!


forever
01-08-2008, 10:34 AM
Mình sưu tầm được bộ đơn giá ngành điện theo QĐ 285, 286,
Quyết định số 05/2000/QĐ-BCN
ĐƠN GIÁ XDCB LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP ĐANG MANG ĐIỆN (HOTLINE) TỚI CẤP 35KV (Ban hành kèm theo quyết định số 1353/QĐ-KHĐT ngày 11-06-2003 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp)
và còn một số quyết định đi kèm nữa! Được tích hợp trong 1 file Excel rất tiện lợi cho việc sử dụng tra cứu!

Download tại đây! ([Only registered and activated users can see links])

XuanTien18
07-25-2010, 03:33 PM
Thanks!TTC

damtvxd
09-29-2010, 11:43 PM
Mình sưu tầm được bộ đơn giá ngành điện theo QĐ 285, 286,
Quyết định số 05/2000/QĐ-BCN
ĐƠN GIÁ XDCB LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP ĐANG MANG ĐIỆN (HOTLINE) TỚI CẤP 35KV (Ban hành kèm theo quyết định số 1353/QĐ-KHĐT ngày 11-06-2003 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp)
và còn một số quyết định đi kèm nữa! Được tích hợp trong 1 file Excel rất tiện lợi cho việc sử dụng tra cứu!

Download tại đây! ([Only registered and activated users can see links])
Thank bác nhiều
Để em xem có gì hay hơn cái em đang dùng không
:hug:

giangnt304
02-25-2011, 10:11 AM
Mình sưu tầm được bộ đơn giá ngành điện theo QĐ 285, 286,
Quyết định số 05/2000/QĐ-BCN
ĐƠN GIÁ XDCB LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP ĐANG MANG ĐIỆN (HOTLINE) TỚI CẤP 35KV (Ban hành kèm theo quyết định số 1353/QĐ-KHĐT ngày 11-06-2003 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp)
và còn một số quyết định đi kèm nữa! Được tích hợp trong 1 file Excel rất tiện lợi cho việc sử dụng tra cứu!

Download tại đây! ([Only registered and activated users can see links])
cảm ơn bác nhiều lắm:wub:

GARUNGDO
03-23-2011, 06:39 PM
Cam on bac nhieu

vud2
05-02-2011, 11:02 AM
Cảm ơn bác nhiều lắm

linhies
06-09-2011, 11:03 AM
thank you very much!

ks.minhduc
08-05-2011, 02:04 PM
Cảm ơn bạn!

meovt208
12-27-2011, 10:49 PM
có cái nào dùng cho thi công nhà ở,văn phòng ko bạn

huonghadong166
12-15-2014, 12:23 PM
sao mình không tải về đk vậy nhỉ

trongc
03-27-2015, 11:39 AM
liên kết đã bị xóa các bác nhé.